דף הבית

 

ב ר ק ן   את   ב ר ק מ ן

 

 

משרד  עורכי  דין

 

חיים  ברקמן,   עו"ד  ונוטריון

M. Jur (1998 - 1907)

 

רח’         הבנים            12

מוטי ברקן,       עו"ד

B.Sc   MBA   LL.B

 

כפר סירקין             49935

אריה  ברקמן,   עו"ד  ונוטריון

B.A.   LL.B

 

טל:               9332282 -03

 

 

 

פקס:             9332284 -03

 

 

 

נייד:             054-5204121

 

 

 

דואל:  moti@barkan.org

counter easy hit                                                                   

 

ברוכים הבאים לאתר זה, המיועד אך ורק ללקוחות - רוכשי דירות הנופש בפרוייקט נופית (דורטל סול). אין לעשות כל שימוש באתר זה, או להעתיק את תוכנו או חלק מתוכנו, לכל מטרה שהיא.

 

אם בטעות נכנסת לאתר זה, או שאינך לקוח המשרד - רוכש דירה בפרוייקט זה, הנך מתבקש לצאת מהאתר ולא להמשיך ולעיין בו.

תוכן האתר שייך למשרד ואין לעשות בו כל שימוש ללא אישור עו"ד ברקן מראש ובכתב.

 

בכל שאלה, הערה ו/או הארה שיש לכל אחד מכם, וכן לצורך עדכון פרטיכם האישיים, אנא כתבו ישירות לעו"ד מוטי ברקן בדואר אלקטרוני  moti@barkan.org


עדכון   30.7.2019


תיקון: -  הסכום הכולל של החיוב בפסה"ד הוא   2,585,374.88 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 31.12.2000 ועד לתשלום בפועל.  (ולא כפי שנרשם בטעות בעדכון מיום 25.7.2019.עדכון  25.7.2019


                            התקבל פסק דין בתביעה של חברת הניהול דורטל


היום התקבל פסק הדין של בית משפט השלום בתל אביב בתביעה שחברת הניהול הגישה כנגד מרבית בעלי הדירות.


התביעה המקורית עמדה על סך של 80,000 ש"ח כנגד כל שתי משפחות ביחד ולחוד (דהיינו, ככל והיה פסק דין, ניתן היה לגבות מבעל דירה גם את החוב של בעל הדירה השניה).


פסק הדין, מכיל 53 עמודים, ודורש קריאה ולימוד יסודי.


פסק הדיק קבע שחוב כלל 300 בעלי הדירות (דהיינו כל 100,000 הנקודות) עומד על סך של 3,585,347.88  ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 31.12.00 ועד לתשלום בפועל. כל בעל דירה מחוייב על פי ניקוד דירתו.

            החוב נובע מההתחייבות בהסכם הניהול לשלם (בשנה הראשונה) 450,000 דולר. וכן חוב נוסף של 200,000 דולר שבית המשפט

             קבע שהתחייבנו לו (על אף שאין התחייבות בכתב הנדרשת בהסכם הניהול).

            כל שאר טענות דורטל, להפסדים מסוגים שונים - נדחתה על ידי בית המשפט


בנוסף נקבע כי כל דירה תשלם שכר טרחה לדורטל בסך 4,000 ש"ח בתוספת מע"מ.


בנוסף נקבע כי כל משפחה תחוייב בהוצאות, כולל החזר אגרה בסך כולל מוערך בערך כ- 1,500 ש"ח.


התוצאה של פסק הדין ממש מאכזבת, אך יש לקרוא וללמוד היטב את פסק הדין.


רק לתזכורת:- לפני כשנה בית משפט זה דחה את טענת ההתיישנות שלנו. על החלטה זו הגשנו בר"ע (בקשת רשות ערעור) לבית המשפט המחוזי). בית המשפט המחוזי קבע שאיננו דן בשאלת ההתיישנות בפני עצמה, וידון בה אם וכאשר יוגש ערעור על כל פסק הדין.


על פניו, חברת הניהול הפסיקה פעילותה בסוף שנת 2000 והגישה את התביעות בספטמבר 2011, כך שדי ברור שטענת ההתיישנות הינה טענה חזקה מאד.


מי שיבקש לקרוא את כל פסק הדין מתבקש לפנות לעו"ד ברקן, רצוי במייל  moti@barkan.org  ופסק הדין יישלח אליו.עדכון  8.7.2019


                                    המתנה לפסק דין בתביעת דורטל


על אף שהסיכומים הסתיימו לפני כחודשיים עדיין לא התקבל פסק דין.


אין לנו אלא להמשיך ולהמתין לפסק הדין.
עדכון  6.5.2019

                                                סיום ההליכים המשפטיים בתביעת דורטל


היום הסתיימו הסיכומים בע"פ בתביעה של חברת הניהול דורטל.

הסיכומים היו ארוכים, וזאת לאחר שעיקרי הסיכומים בכתב הוגשו בשבוע שעבר.

כעת נותר להמתין לפסק הדין.

להזכירכם, זו תביעה של חברת הניהול דורטל כנגדכם בסך של 80,000 ש"ח לכל שתי משפחות ביחד ולחוד, שהוגשה עוד בשנת 2011, לפני כשמונה שנים!

קשה מאד להעריך מראש מה יהיה פסק הדין, כיוון שהשופטת במהלך הדיונים, וגם בעת הסיכומים, הביעה דעות פעם לזכותינו ופעם לחובתנו.

בינתיים מאחל חג עצמאות שמח לכולכם.עדכון    4.4.2019

                                תביעת חברת הניהול דורטל

בתאריך  18.3.2019 התקיימה ישיבת הוכחות, בה נחקרה יחסית בקצרה רו"ח ברזילי, המומחית שמונתה ע"י בית המשפט. לאחר מכן, במשך שעות רבות (עד כמעט 16:30) נחקר בחקירה נגדית עו"ד עמי בן ששון, שהעיד מטעם דורטל כנגדנו. 

ביום 26.3.2019 נחקרו עדים נוספים מטעם חברת הניהול דורטל, כולל מנהל המלון סלמי ורו"ח שוורץ שערך את המאזנים של דורטל.

ביום  31.3.209 נחקרו שני עדים מטעמנו, ד"ר נח וולפסון ועו"ד גדעון פנחסי.

בזאת הסתיימו הראיות בתיק.

כעת אנו נמצאים בשלב הסיכומים, כאשר דורטל צריכה להגיש את עיקרי סיכומיה בכתב עד ה- 18.4.2019, ואנחנו נגיש את עיקרי סיכומינו עד ה- 2.5.2019.

סיכומים מלאים בעל פה יהיו באולם בית המשפט ביום 6.5.2019.

לאחר מכן יינתן פסק הדין.


עדכון 19.2.2019

                                   הזמנה להגיע לישיבות הוכחות


כיוון שהליך ההוכחות במשפט של חברת הניהול דורטל כנגד בעלי הדירות (כל שתי דירות נתבעו על סך 80,000 ש"ח ביחד ולחוד), ייערכו ישיבות ההוכחות כדלקמן:

    ביום  18.3.2019 תחקר תחילה המומחית מטעם בית המשפט, רו"ח דפנה ברזילי, על הדו"ח שהגישה. מטרת החקירה היא להבהיר נקודות שונות בדו"ח.


    מייד לאחר חקירתה של רו"ח ברזילי ייחקר בחקירה נגדית עו"ד עמי בנן ששון על התצהיר שנתן לטובת דורטל. יחקור אותו עו"ד ברקן על מסמכים רבים שהוצגו בתצהירו של עמי בן ששון וכן על מסמכים נוספים. המטרה להראות שבעלי הדירות לא חייבים דבר לחברת הניהול דורטל.


בעלי הדירות מוזמנים להיות נוכחים באולם בית המשפט.


הדיון יתקיים ביום 18.3.2019 החל מהשעה 10:00 בבית המשפט השלום בתל אביב, רח' ויצמן 1, באולם של השופטת סיגל רסלר.עדכון  10.1.2019

לאחר ההחלטה של בית המשפט המחוזי שהוא בפועל לא דן בנושא ההתיישנות והשאיר את הדיון בנושא ההתיישנות אם וכאשר יהיה ערעור על תוצאות המשפט עצמו בבית המשפט השלום בתל-אביב, בתביעה של חברת הניהול דורטל כנגד בעלי הדירות, פנה עו"ד עמיר לבונטין והציע הצעת פשרה, בה בעלי הדירות יכולים לשלם 20,000 ש"ח, כפשרה, כדי ששמם יימחק מכתבי התביעה.

עו"ד לבונטין טען שהפשרה אושרה ע"י הכונס הרשמי, הממונה באופן פורמלי על הפירוק של חברת הניהול. בקשה של עו"ד ברקן לקבל עותק מאישורו של הכונס הרשמי לא ניתן עד לפרסום הודעה זו באתר האינטרנט.

על אף זאת, מי שסבור שהוא איננו רוצה ליטול על עצמו את הסיכון של הפסד בהליך המשפטי בו כל שתי דירות נתבעו "ביחד ולחוד" על סך של 80,000 ש"ח, יכול לפנות ישירות לעו"ד עמיר לבונטין על פי הפרטים שבכתב התביעה, או לפנות לעו"ד ברקן שימציא את פרטי ההתקשרות.

לצורך עדכון:- דורטל צריכה כעת להוכיח שבעלי הדירות נותרו חייבים כסף לחברת הניהול. נקבעו מספר ימי הוכחות לחודש מרץ 2019. באמצע ינואר (עוד מספר ימים) מומחית שנקבעה ע"י בית המשפט תיתן את חוות דעתה לגבי ספרי החשבונות של דורטל בשנים 1998 עד 2000.

הטענה העיקרית שלנו, שבפועל לא משנה מה ספרי הנהלת החשבונות יראו, כיוון שאנו טוענים שהדוחות לא מייצגים את חובות בעלי הדירות, אלא דוחות פנימיים של דורטל. כמו כן, שהניהול היה רשךני ואם נוצרו חובות הן באחריות חברת הניהול דורטל ולא של בעלי הדירות.

לסיכום:- מי שסבור שהוא רוצה לא ליטול סיכון בתביעה במלוא הסכום שלה, ומעוניין "להתפשר" בסך 20,000 ש"ח, מוזמן לעשות זאת ישירות מול עו"ד לבונטין, או לפנות לעו"ד ברקן, ולקבל פרטי התקשרות נוספים עם עו"ד לבונטין.

עדכון 13.12.2018

                                תביעת חברת הניהול דורטל

היום התקבלה החלטה בבקשת רשות ערעור שהגשנו על הקביעה של בית משפט השלום שאין התיישנות.

ההחלטה כלל לא דנה בטענות שלנו כנגד ההתיישנות. ההחלטה קבעה שסוגיית ההתיישנות תידון, אם וכאשר יוגש ערעור על פסק הדין הסופי בבית משפט השלום.

כל שנקבע הוא שכרגע אין מקום לבקש רשות ערעור,ושכל הטענות שלנו לגבי ההתיישנות, שמורות למקרה ונצטרך להגיש ערעור.
עדכון  27.8.2018

                                תביעת חברת הניהול דורטל [בפירוק]

בית המשפט נתן היום החלטה בנושא ההתיישנות, בה קבע שההתיישנות איננה חלה על התביעה שהגישה דורטל כנגד בעלי הדירות.

אנו בוחנים את ההחלטה, ויש לנו 30 יום להגיש בקשת רשות ערעור, אם כך נחליט.  במסגרת ההחלטה נקבע שעלינו לשלם הוצאות ההליך בסך 35,000 ש"ח תוך כחודש ימים.

המשמעות של החלטה זו, אם לא תוגש בקשת רשות ערעור היא, שהמשפט נמשך, ועל דורטל יהיה להוכיח אם מגיע לה כסף מבעלי הדירות, כאשר אנו טוענים, בין היתר, שבעלי הדירות לא התחייבו לכסות את הפסדי חברת הניהול. בנוסף, דורטל תצטרך להוכיח לגבי כל אחד מבעלי הדירות, שהוא עשה נזקים, כפי שדורטל תבעה בכתב התביעה שהגישה.

כל בעל דירה שמעוניין לקבל עותק מההחלטה, יכול לפנות לעו"ד ברקן, וההחלטה תשלח אליו.עדכון 10.8.2018

                                תביעת חברת הניהול דורטל [בפירוק]

לאחר 3 חודשים בהם אנו ממתינים להחלטה לגבי השאלה אם קיימת התיישנות לתביעת דורטל נגד בעלי הדירות, הגשנו בקשה לזירוז ההחלטה.  בית המשפט הודיע שיתן את החלטתו עד סוף הפגרה, דהיינו עד תחילת ספטמבר 2018.  אין לנו ברירה אלא להמשיך ולהמתין בסבלנות


                            גמר ההליכים המשפטיים הקשורים למלון

עדיין ישנם בעלי דירות שלא יצרו קשר אישי עם עו"ד ברקן לצורך סיום ההליכים וההתחשבנויות הכרוכות בכך.  לידיעת אלה שלא סיימו ההליכים:  ישנם בעלי דירות שעדיין לזכותם סכומי כסף בחשבון הנאמנות אצל עו"ד ברקן, שלצורך קבלתם יש לפנות לעו"ד ברקן כדי לקבל טפסים שנדרשים על ידי הבנק לצורך שחרור הכספים. כמו כן קיימים חובות של שכר טרחה לעו"ד ברקן. לכן, הלקוחות שעדיין לא סיימו ההליכים מתבקשים לפנות ישירות לעו"ד ברקן בטלפון 054-5204121 או למייל  moti@barkan.orgעדכון  6.5.2018

                                    תביעת חברת הניהול דורטל

עדכון זה מיועד לבעלי הדירות שנתבעים ע"י חברת הניהול דורטל על חוב כביכול של 80,000 ש"ח. אנא קיראו בעיון.

היום התקיים דיון של סיכומים בעל פה בנושא ההתיישנות בלבד. דהיינו, בית המשפט יקבע אם קיימת התיישנות - ואז התביעה נדחית, או שביהמ"ש יקבע שההתיישנות לא חלה, אז נצטרך להמשיך במשפט, ודורטל תצטרך להוכיח שנותרנו חייבים לה כספים.

ההחלטה של השופטת בנושא ההתיישנות תהיה ממש בקרוב, כך שכדאי להמשיך ולהתעדכן.


עדכון  18.3.2018

                                        תביעת חברת הניהול דורטל

עדכון זה מיועד לבעלי הדירות שנתבעים ע"י חברת הניהול דורטל על חוב כביכול של 80,000 ש"ח. אנא קיראו בעיון.

 

היום התקיים דיון הוכחות, שהתמקד בטענה שלנו, שקיימת התיישנות של התביעה.

בדיון נחקר ארוכות עו"ד עמי בן ששון שהינו העד המרכזי והיחיד של חברת הניהול התובעת, ובפועל הוא האדם שעומד מאחורי תביעת דורטל.

 

מכל מקום, אנו עדיין נמצאים בישורת הראשונה, לפיה ​אנו טוענים ש​התביעה התיישנה. טענת ההתיישנות טרם הוכרעה על ידי בית המשפט.

ככל וטענה זו לא תתקבל, יהא צורך לנהל את התיק לגופו, ותידון השאלה אם אנו חייבים כסף לחברת הניהול.

​ לטענתנו איננו חייבים, ואנו סבורים שהתביעה הינה נסיון סחטנות בלבד.​

 

ביום ב' הבא יעידו 4 עדים מטעמנו, כדי לחזק את טענת ההתיישנות אותה אנו טוענים.

 

מבלי לקבוע מסמרות בשאלת ההתיישנות, נתבקשתי ליידע אתכם מטעם בית המשפט, כי חברת הניהול הסכימה להתפשר בסכום של כ-7000 ₪ ביחס לכל משפחה המחזיקה בדירה.

 

הנני רואה לנכון ליידע אתכם, כי היום הגיע אחד מלקוחותיי בעבר, להסדר חריג (לא באמצעותי), במסגרתו שילם  סך של 1750 ₪ בלבד. (אולי מהסיבה שטען שהוא מחזיק רק כרבע מהזכויות בדירה).

 

עמדתי על כך בעבר, כי לדידי מדובר בתביעה סחטנית, ישנה, לא מבוססת. על אף זאת, כמו בכל תביעה יש סיכויים ויש סיכונים, ו​כל אחד מתבקש לפעול לפי הבנתו וראות עיניו.

.

אבקש, כי כל בעל יחידה שכנגדו מתנהלת התביעה, שיודיע לי בהקדם האפשרי את עמדתו, אם הוא מסכים להצעת הפשרה של חברת הניהול דורטל. הנני זמין בכל אמצעי התקשורת, המופיעים בכותרת אתר זה.21/1/2018

עדכון בנושא תביעת חברת הניהול דורטל:-

בהמשך לעדכון הקודם:-

בקשת רשות הערעור שהגישה חברת הניהול דורטל - נדחתה ע"י בית המשפט המחוזי.

כתוצאה מכך נקבע שדיון ההוכחות הראשון יהיה ב- 22.1.2018.

לפני יומיים הודיע עו"ד עמי בן ששון, העד של דורטל (ובפועל גם הבעלים של דורטל), שהוא לקה בהתקף לב בתחילת החודש, ולכן הוא מבקש לדחות את מועד הדיון.

לכן קבע בית המשפט שעמי בן ששון ייחקר בחקירה נגדית ביום 18.3.2018.

החקירה של העדים שלנו נקבעה ליום 26.3.2018.9.1.2018

עדכון בנושא תביעת חברת הניהול דורטל:-

בהמשך לעדכון הקודם:-  חברת דורטל, והעומד מאחוריה עו"ד עמי בן ששון, הגישו בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתל-אביב כדי שיבטל את המועדים שנקבעו לחקירות בנושא ההתיישנות של תביעת דורטל.

דורטל גם מבקשת שלא יתקיים דיון נפרד בהתיישנות, שעשוייה לסיים את התביעה, ככל שטענת ההתיישנות שאנחנו טוענים לה תתקבל. היא מבקשת שהדיון יהיה על מכלול תביעותיה. לנו נראה שמטרתה לסבך את התנהלות ההליכים.

בעקבות בקשה זו נדחו מועדי הדיונים שנקבעו ל- 22.1.2018 וה- 25.1.2018 עד לאחר שתתנתן החלטה בבקשת הערעור.


עדכון בנושא גמר הטיפול בסיום ההליכים במלון:-

רבים מבעלי הדירות סיימו כבר את ההליכים הדרושים, כולל העברת המסמכים הנדרשים לכונסי הנכסים שמכרו המלון (בעלי הדירות שלא מכרו דירותיהם לחברת גפנים).

רבים מבעלי הדירות שמכרו דירתם לחברת גפנים, גם הם סיימו את כל ההליכים, תוך תאום עם עו"ד ברקן.

כל מי שעדיין לא סיים ההליכים מתבקש להיות בקשר ישיר עם עו"ד ברקן.26.11.2017

עדכון בנושא תביעת חברת הניהול דורטל:-

חברת הניהול דורטל תבעה, כזכור, את מרבית בעלי הדירות כבר בשנת 2011. התביעות פוזרו, בכוונה לסבך את הדיונים, בין בתי המשפט בדימונה, באילת, בטבריה ובעכו. עבודה רבה מאד נדרשה כדי להעביר כל תיק בנפרד לבית המשפט בתל-אביב ולאחד את הדיון בכל התיקים.

טענת הגנה ראשונה שלנו היתה שלטענתנו התביעה התיישנה. נערכו עשרות דיונים ובקשות חוזרות ונישנות לקיים קודם כל דיון בהתיישנות.

לאחר שש שנים, לפני כחודש, נתקבלה בקשתנו ובית המשפט פיצל את הדיון כך שתחילה תידון טענת ההתיישנות שלנו.

לידיעתכם:-

מטעם חברת הניהול דורטל יעיד עו"ד עמי בן-ששון, שבתיק התביעה העיקרי הגיש תצהיר שכלל כ- 1,200 דפים (כולל נספחים)!

עו"ד עמי בן-ששון הוא זה שעומד מאחורי תביעת חברת הניהול דורטל. הוא למעשה תובע את בעלי הדירות.

חקירתו הנגדית של עו"ד עמי בן-ששון תערך ביום 22.1.2018 בבית משפט השלום בתל-אביב בשעה 0900 בפני השופטת סיגל רסלר-זכאי. בעלי הדירות מוזמנים להיות נוכחים בדיון.


עדכון בנושא גמר הטיפול בסיום ההליכים במלון:-

רבים מבעלי הדירות סיימו כבר את ההליכים הדרושים, כולל העברת המסמכים הנדרשים לכונסי הנכסים שמכרו המלון (בעלי הדירות שלא מכרו דירותיהם לחברת גפנים).

רבים מבעלי הדירות שמכרו דירתם לחברת גפנים, גם הם סיימו את כל ההליכים, תוך תאום עם עו"ד ברקן.

כל מי שעדיין לא סיים ההליכים מתבקש להיות בקשר ישיר עם עו"ד ברקן.20.9.2017

שנה טובה עם איחולים טובים לכולכםנשלחו מכתבים אישיים אליכם והייתי (עו"ד ברקן) בקשר אישי עם רבים מבעלי הדירות, במטרה לסכם את הפרטים האחרונים לגבי כל אחד מכם.

מי שעדיין לא 
​שוחח איתי או לא הסדיר את חוב שכר הטרחה או לא 
סיכם את הפרטים האחרונים בקשר לזכויותיו, מתבקש להיות איתי בקשר ישיר במייל  moti@barkan.org  או בפקס  03-9332284 או בטלפון  054-5204121​.2.8.2017

בעלי הדירות שלא מכרו דירותיהם לחברת גפנים:-   בעלי הדירות מתבקשים לוודא שהם העבירו את כל המסמכים שנתבקשו להעביר לכונסי הנכסים, כדי שכונסי הנכסים יוכלו לסיים את הטיפול בדירתם.

בינתיים, לפני כ- 10 ימים, הגיעו הכספים מאגרות בית המשפט לחשבון הנאמנות של עו"ד ברקן. בית המשפט הוסיף, לכל דירה בהתאם לגובה התביעה, סך של בין כ- 1,000 ש"ח עד 2,000 ש"ח בגין ריבית והצמדה לאחר שקיזז סך של 600 ש"ח על פי התקנות. סכומים אלה הופקדו כאמור בחשבון הנאמנות, ומשוייכים לכל בעל דירה בהתאם לסכום הספציפי שהוחזר בעבורו.

כונסי הנכסים דיווחו שהם נמצאים כבר בשלבים ממש אחרונים של הטיפול, וכנראה בקרוב, עם אישור בית המשפט באילת, הם יתחילו להעביר את הכספים לחשבון הנאמנות של עו"ד ברקן, כך שעו"ד ברקן יוכל להעביר הכספים לבעלי הדירות לאחר קיזוז שכר הטרחה בהתאם למכתב שבעלי הדירות קיבלו מעו"ד ברץ.


בעלי הדירות שמכרו דירותיהם לגפנים:-  לפני כ- 10 ימים, הגיעו הכספים מאגרות בית המשפט לחשבון הנאמנות של עו"ד ברקן. בית המשפט הוסיף, לכל דירה בהתאם לגובה התביעה, סך של בין כ- 1,000 ש"ח עד 2,000 ש"ח בגין ריבית והצמדה לאחר שקיזז סך של 600 ש"ח על פי התקנות. סכומים אלה הופקדו כאמור בחשבון הנאמנות, ומשוייכים לכל בעל דירה בהתאם לסכום הספציפי שהוחזר בעבורו.

בעלי הזכויות שמכרו כאמור את דירותיהם לחברת גפנים, קיבלו חשבון שכר טרחה מעו"ד ברץ. בימים אלה נשלחים מכתבים לבעלי הזכויות, בדרך כלל בדאר אלקטרוני, בכדי לסכם את זכויותיהם וחובותיהם, כל אחד לפי גודל הדירה שהיתה לו ועל פי גובה התביעה שהוגשה בשמו בעבר כנגד בנק לאומי לישראל.


15.5.2017

                        הבהרה

כאמור בהודעה הקודמת, מי שאף נציג מדירתו לא קיבל מכתב מעו"ד בנימין ברץ עד סוף שבוע זה, מתבקש לפנות לעו"ד ברקן, רצוי בדואר אלקטרוני.


לאחר שנשאלתי ע"י מספר דיירים שאלה זהה, אני מבקש להבהיר, על דעתו של עו"ד בנימין ברץ ועוה"ד המייצגים יחד איתו, כי איש מהדיירים לא יצטרך לשלם שכר טרחה מכיסו, והמקור היחיד לתשלום שכר הטרחה יהיה התשלום שיתקבל בחשבון הנאמנות ממימוש הנכס ו/או מהחזר האגרה שתתקבל מבית המשפט.8.5.2017

מכתבים לכל בעלי הדירות ולכל אלה שמכרו דירותיהם לגפנים:-

עו"ד בנימין ברץ הודיע ששלח מכתבים אישיים לכל בעלי הדירות. המכתבים נשלחו לנציג אחד של כל דירה, שהתבקש להעביר את תוכן המכתב לכל השותפים בדירה, ככל שישנם.

מי שלא יקבל את המכתב תוך זמן סביר (כשבוע עד 10 ימים מהיום), שיהיה בקשר ונשתדל לשלוח לו עותק של המכתב.


פירוק השיתוף:-

כונסי הנכסים פועלים להשלמת הדיווחים לשלטונות מס שבח בעיקר, וכן בבדיקת הזכאות של בעלי הדירות (עיקולים, משכנתאות, צוואות וכו'). כמות המסמכים שהם מדווחים שבהם הם עוסקים היא רבה ביותר והם מקווים לסיים ההליכים תוך זמן קצר יחסית. (למרבה הצער אינני יכול לנקוב מהו "זמן קצר יחסית" ורק מקווה שאכן יסתיים במהרה).


קבלת החזר האגרה ששולמה לבית המשפט:-

כפי שכבר דווח, בית המשפט אישר עקרונית את החזר האגרה, בכפוף לתקנות (דהיינו החזר מרבית האגרה), אך ההליך צריך לקבל חתימת שופט לכל דירה בנפרד. הליך זה לוקח זמן, ושוב אנו מקווים שיסתיים תוך "זמן קצר יחסית".                                   חג פסח שמח לכולכם

9.4.2017

אנחנו מתחילים לצאת לחירות מפרוייקט המלון


כינוס הנכסים:-

ארבעת כונסי הנכסים כמעט והשלימו את כל דיווחי המיסים לגבי השלמת מכירת כל הדירות לקבלן אברהמי. כזכור, העסקה אושרה על ידי בית המשפט באילת כבר לפני כשנתיים, אך היו עיכובים רבים בדיווחים לשלוטנות המס.

מי מבעלי הדירות (פרט לאלה שמכרו דירותיהם לפני כשמונה שנים לחברת "גפנים") שטרם העביר את המסמכים הנדרשים על פי מכתב כונסי הנכסים מתחילת ינואר 2017 - מתבקש לעשות זאת מיידית.


החזר אגרת בית המשפט:-

כזכור, בית המשפט, לאחר מאמצים חוזרים ונשנים של עורכי הדין מטעמנו, נתן החלטה עקרונית להחזיר את האגרות, בכפוף להוראות התקנות, שקובעות בין היתר שחלק קטן מהאגרות לא מוחזר בשום מקרה.

בנוסף, בית המשפט קבע שעל עורכי הדין מטעמנו לתת רשימה מפורטת של כל בעלי הדירות, כולל מספרי התיקים שלהם, כולל שמות ותעודות זהות. נושא זה איננו פשוט ולוקח זמן יחסית ארוך, כיוון שהיה צריך לוודא את כל הנתונים.


כמו כן ההחלטה העקרונית קבעה שכל התיקים יפוזרו בין כל שופטי המחלקה האזרחית של בית משפט השלום בתל אביב, כך שיינתן פסק דין והחלטה להחזיר את האגרה בכל תיק ותיק בנפרד. תהליך זה יקח להערכתנו עוד מספר שבועות עד להשלמתו.


סיום המחלוקות והתביעות עם בל"ל:-

הליך סיום המחלוקות עם בל"ל היה קשה, מורכב ומסובך מסיבות רבות. כולל, אי רצון בל"ל (באמצעות עורכי הדין של הבנק) להתפשר. הם העדיפו להמשיך לנהל הליכים משפטיים בכל הערכאות האפשריות.

לאחר מאמצים גדולים מאד מצד עורכי הדין שלנו, ולאחר שנאלצנו לערוך הליך גישור עם הבנק, סוכם שהתביעה הנגדית של בל"ל נגד בעלי הדירות תדחה.

הליך התביעה הנגדית של הבנק על סך של 40 מליון שקל כנגד כל בעלי הדירות ביחד ולחוד היה בעל סיכונים גבוהים ביותר. על אף שאנחנו יודעים שלא אנחנו גרמנו לנזקים במלון, פסק הדין של השופטת אלמגור מלפני כמעט 10 שנים, קבע שאנחנו אשמים. 

הבנק ניצל פסק דין לא צודק זה, ועמד על כך לנהל משפטים, ומשפטית היה לבנק סיכוי טוב לזכות כנגדנו. כאמור, מאמץ מאד גדול נעשה, כדי להוריד סיכון זה מעלינו.


דרישת בל"ל לקבל כ- 70 אחוז מתמורות מכירת המלון:-

בל"ל טען וחזר וטען שכל "השטחים הציבוריים" במלון הם שלו, ומה שנמכר הם רק השטחים נטו בכל דירה. בל"ל חזר והתייחס לסעיף 13 ג' לחוזי מכירת הדירות שאכן קבע שנמכרו רק השטחים נטו של כל דירה ולא יותר מכך.

כיוון שמה שנמכר לבסוף הם 10 דונם של שטח המלון, והדירות מהוות בקושי 30% מכלל השטח, הבנק דרש לקבל קודם כל כ- 70 אחוז מכלל מכירת הדירות ושרק 30% יתחלקו בין בעלי הדירות.

אנחנו טענו שעל אף שהחוזה אכן קבע שנמכרו רק השטחים נטו של הדירות, אזי הוראות החוק והפסיקה מאפשרים את הפרשנות שכל השטחים הם "רכוש משותף", כך שכל הכסף צריך להתחלק רק בין בעלי הדירות.

הבנק בשמחה רצה ללכת להליכים משפטיים בנושא זה, גם בבית משפט השלום, גם אם יהיה צורך בערעור בבית המשפט המחוזי, ואפילו להגיע לבית המשפט העליון בבקשת רשות ערעור אם יהיה צורך בכך. ההערכה של עורכי הדין שלנו היתה שהליכים אלה עלולים להמשך עד כ- 7 שנים, כשכל אותו זמן הכסף לא יחולק אלא ישכב בנאמנות. בסופו של דבר היינו עלולים להפסיד גם הליך זה.

לבסוף, לאחר מאמצים משפטיים רבים והליך גישור, הצליחו עורכי הדין שלנו להגיע לפשרה, שבה נחסכו מבעלי הדירות כ- 20 מליון ש"ח מדרישות הבנק.


דרישת היטל השבחה על ידי העיריה:-

עירית אילת דרשה היטל השבחה בגובה של כ- 6.5 מליון ש"ח. אנחנו טענו שאיננו חייבים שום סכום, ואם יש חוב הוא צריך לחול רק על הקבלנים, כלומר היום בל"ל.

שוב, בל"ל לא הסכים לכך ורצה לנהל הליכים משפטיים מורכבים במשך שנים. גם כאן ניהלו עורכי הדין שלנו מאבקים משפטיים רבים, מו"מ ארוך בין כל הצדדים, ולבסוף הצליחו להגיע להסכמה בפשרה שכל בעלי הדירות יחד יחוייבו ב- 500 אלף ש"ח בלבד, ונמנע את הסיכון להיות מחוייבים ב- 6.5 מליון ש"ח, והסיכון בהליכים משפטיים של שנים רבות.


סיכום:-

אנחנו מתקרבים לסיכום כל הבעיות והסיבוכים של נושא המלון.

לאחר כמעט 30 שנה, של פרוייקט שעשוי היה להיות מוצלח, אך נקלע לסיבוכים קשים מכל היבט אפשרי, וגרם להפסדים קשים מאד לכל בעלי הדירות, אנו מתקרבים לסיום.

הסיום לא יביא רווחים לבעלי המלון, אלא רק מקטין בהרבה את ההפסדים.


עורכי הדין שלנו הודיעו שהם מתכוונים לשלוח מכתבים לכל אחד מבעלי הדירות, גם אלא שמכרו דירותיהם ל"גפנים", עם פירוט המתייחס לכל אחד ואחד בנפרד.

כשהמכתבים ייצאו, תינתן על כך הודעה באתר זה.


שוב, חג פסח שמח - והרבה בריאות לכולכם ולבני משפחותיכם.23.1.2017

    כינוס הנכסים

ההליך מתקרב לסיומו.  נשלח מכתב מטעם כונסי הנכסים במייל ואו במכתב לכל בעלי הדירות (לא לאלה שמכרו דירתם לגפנים), שמבקש מבעלי הדירות לענות במדוייק על הדרישות שבמכתב. בבקשה לענות בזריזות, כדי לזרז את סיום הליך הכינוס. 

עם סיום קבלת המסמכים מבעלי הדירות (שלא מכרו לגפנים) יתחילו כונסי הנכסים לשלוח מכתבים אישיים לכל אחד מבעלי הזכויות במלון, עם חישוב אישי של התמורות והחיובים לכל אחד בנפרד.

   דיווח למס שבח

  מספר בעלי דירות מקבלים שומות ממס שבח, בהם אינם מחוייבים במס שבח אך מחוייבים בקנס של כ- 12,000 ש"ח בגין דיווח באיחור.

כונסי הנכסים מודיעים כדלקמן:

"אבקש להבהיר כי בתקופת הדיווח על מכירת המלון לא היו בידי כונסי הנכסים כל הנתונים שמאפשרים דיווח מלא למיסוי מקרקעין. לפיכך קיים סיכום בין כונסי הנכסים לבין מיסוי מקרקעין על אופן הדיווח ובמסגרתו בעלי הזכויות לא יחויבו בקנסות בגין איחור בדיווח עד לסוף שנת 2016.

 כונסי הנכסים משקיעים משאבים רבים על מנת לסיים את הדיווח ומקיימים מגעים אינטנסיביים עם מיסוי מקרקעין בניסיון לסיים את הדרוש בדיווחים, אולם עדיין אין בידיהם את מלוא הנתונים לגבי כל הדירות."

אנו מקווים שההליכים עם מיסוי מקרקעין יסתיימו בהקדם.


אגרה ששולמה לבית המשפט

אתמול התקבלה החלטת בית המשפט להחזיר את האגרות ששולמו. ההליך איננו פשוט, כיוון שצריכים כעת להכנס לכל תיק ולעבור את המזכירות והגזברות של בית המשפט, כולל החלטה נוספת של שופט לגבי כל תיק ותיק. זה הליך אדמיניסטרטיבי בעיקרו, אך יקח זמן נוסף. מקווים שלא ארוך מדי.


בעלי הדירות שמכרו לגפנים

בקרוב יתחילו עורכי הדין שלנו במשלוח מכתבים אישיים לכל אחד מבעלי הזכויות שמכר דירתו לגפנים.


לכולם:  אנחנו מתקרבים לסיום כל ההליכים בקשר למלון.  בבקשה - עוד קצת סבלנות.
                                                שנה אזרחית 2017 טובה לכולם

2.1.2017

                הליך כינוס הנכסים מתקרב לסיומו

כונס הנכסים מטעמנו, עו"ד ברץ, הצליח לקבל את אישור בית המשפט באילת לחלק 19 מיליון ש"ח מתוך ה- 40 מליון ש"ח שהתקבלו ממכירת כל המלון. כמו כן הוא הצליח לגרום לביטול חיוב הארנונה מתחילת 2016 בסך של למעלה מ- 800,000 ש"ח וכן הצליח לסיים את המחלוקות עם בל"ל גם לגבי דרישתם לקבל כ- 70% מסה"כ תמורת מכירת המלון וגם לבטל את תביעת בל"ל כנגד כל רוכשי הדירות בסך 40 מליון ש"ח.

נשלח היום מכתב לכל בעלי הדירות (לא לאלה שמכרו דירתם לגפנים), עם הנחיות מפורטות כיצד לענות לכונסי הנכסים.

המכתב נשלח בדואר אלקטרוני אליכם. מי שלא קיבל את המכתב בדואר אלקטרוני, מתבקש לכתוב מייל לעו"ד ברקן בכתובת: moti@barkan.org, ואז עו"ד ברקן ישלח שוב את המכתב לכתובת שתציינו.

אנו מאד מקווים שנושא פירוק השיתוף, יחד עם מכלול הבעיות שהיו במלון, יסתיים תוך זמן קצר יחסית.4/12/2016

בהמשך לעדכון הקודם, רבים מהלקוחות שלחו עדכון על פרטיהם האישיים כפי שנתבקשו.

בשבוע שעבר נשלחו הודעות דואר אלקטרוני,  לכל רשימת התפוצה שיש בידי עו"ד ברקן, בבקשה לשלוח עדכון על פרטיהם האישיים.

כל מי שעדיין לא שלח עדכון - אנא שילחו, כדי שלא יהיה לנו עיכוב מיותר בהמשך ההליך לסיום פרשת המלון באילת.

כונסי הנכסים מטעמנו ביקשו לעדכן כדלקמן:-

            אנו מקדמים את הבירורים הדרושים מול מס שבח על מנת שנוכל לקבל אישור מהם ובכך לקדם את קבלת אישור בית המשפט לחלוקת             התמורה. עם זאת, כידוע, משרדי מיסוי מקרקעין נמצאים בעיצומים והטיפול אורך זמן.

 

            בנוסף טיפלנו בדרישה לתשלום ארנונה בסך של כ- 794,550 ₪. הגשנו השגה והצלחנו לגרום לכך שחברת יוסי אברהמי תיקח על                 עצמה את החיוב, כך שאנו פטורים מהגשת ערר. כמו כן הגענו להסכמות עם העירייה על כך שנקבל אישור עירייה וועדה מקומית                     (לצורך             העברה בטאבו).

 

            מס רכוש שולם ובכך התקדמנו צעד נוסף לקבלת האישורים הנדרשים לטאבו. כל שנותר הוא מס שבח.

 

            כידוע, הגשנו בקשה לעיון מחדש בנושא השבת האגרות ששולמו בזמנו לבית המשפט בתיקי הנזיקין. הנושא ממתין לתגובת                             הפרקליטות ולהחלטת בית המשפט.7/10/2016 

                                שנה טובה וגמר חתימה טובה לכל הלקוחות ומשפחותיהם


בהמשך לדיווח הקודם, עורכי הדין מטעמנו עשו מאמצים כבירים כדי לנסות ולפתור את התסבוכות החדשות שצצו.

כעת נראה שכנראה (בתקווה שאכן כך) הגענו להסכמות במישורים השונים, כלומר:-

מוגשת בקשה לבית המשפט באילת להתיר לכונסי הנכסים להתחיל בחלוקה של מעל מחצית מהתמורות שהתקבלו ממכירת כל הדירות והמלון לכל בעלי הזכויות. נמתין לקבל את החלטת בית המשפט, אם יתיר חלוקה חלקית כזו.

במקביל, נערכו מספר פניות לבית המשפט בתל אביב כדי שיאשר את הפשרות אליהן הגענו (במאמץ רב וקשיים לרוב) עם בנק לאומי לישראל, למחיקת כל התביעות ההדדיות. נראה שבית המשפט מוכן לאשר את ההסכמות שהגענו אליהן באמצעות הליך גישור. לגבי החזרת האגרה ששולמה לבית המשפט, בית המשפט ביקש לקבל את תגובת פרקליטות המדינה, שצפויה להתקבל תוך כ- 30 ימים. אנו מקווים שלא תהיה התנגדות עקרונית, על אף שקשה מאד לקבל החזר כספים מהמדינה.

בכדי להערך להתחלת העברת כספים לבעלי הזכויות:-

הכספים יועברו אך ורק לבעלי הזכויות הרשומים על כל דירה, לכן אתם מתבקשים להעביר לעו"ד ברקן, על פי הכתובת בראש אתר זה, את הפרטים הבאים (אפילו אם לא היה שינוי מדיווחים קודמים):

1. רשימת בעלי הזכויות בדירה שלכם (כולל שותפים, בני משפחה ששותפים יחד, יורשים), כולל שם מלא מדוייק וכן מספר ת.ז. מלאה של 9 ספרות.

2. כתובת מדוייקת למשלוח דאר רשום. בכוונתנו לשלוח מכתב מפורט לכל בעל זכויות בדירה.

3. למען היעילות, נא להוסיף דואר אלקטרוני ומספר טלפון ליצירת קשר.

4. נא להוסיף הערות אם אתם חושבים שהם רלוונטיות.


16.9.2016

אתמול ה- 15.9.2016 נערך דיון ארוך בבית משפט השלום באילת. מתברר שהחיים יותר מורכבים אפילו לאחר הדרך הארוכה והקשה שעברה עלינו עד עתה.

מתברר שאברהמי, שרכש את כל 10 הדונם של המלון, מבקש לקבל לידיו את כל הזכויות מיידית, כיוון ששילם את כל הכסף. להפתעתנו, עירית אילת, על פי תיקון לחוק הארנונה, הגישה חשבון ארנונה החל מ- 1.1.2016 בגובה של כ- 800,000 ש"ח. לנו ברור שחוב זה צריך לחול על אברהמי, אך הוא טוען כמובן ההיפך. לכן יש לנו כעת מחלוקת חדשה שיש לפתור. ללא פתרון העיריה לא תתן "אישור לטאבו", דבר שמעכב את סיום ההליך.

מחלוקת נוספת שנולדה היא דרישת מס רכוש, כן מס רכוש, למס בגובה של כ- 900,000 ש"ח בגין חוב מקורי של כ- 100,000 ש"ח. היתרה הוא ריבית, הצמדה וקנסות. אנו סבורים שחוב זה חל רק על בנק לאומי, שנכנס לנעלי החברות היזמיות שהיו בעלות הקרקע. הוגש ערעור על חוב זה, אך הוא מונע מאיתנו לסגור את הפרשה.

סוף סוף הוכנה טבלה של זכויות כל בעלי הדירות וזכויות החנויות והבנק. זה למעשה עדכון של הטבלה המפורסמת של 100,000 נקודות. הטבלה הוגשה לבית המשפט וגם לשלטונות מס שבח. על פי טבלה זו ניתן לחשב בכמה נמכרה כל דירה, כך שניתן להכין את הדיווחים הנכונים למס שבח לגבי כל דירה. מס שבח צריך כעת לעדכן את כל הדיווחים הזמניים שהוגשו לפני כשנה וחצי, עם אישור מכירת כל המלון. ההליך לוקח זמן, ובינתיים שלטונות מס שבח אינם מנפיקים "אישור לטאבו", שבלעדיו לא ניתן לסיים את כל ההליך. עורכי הדין שלנו מנסים לזרז ככל הניתן.

בינתיים אברהמי מתנגד לכך שכונסי הנכסים ישלמו לבעלי הדירות אפילו חלק מהכספים, כיוון שהוא מבקש שעד שיתקבלו כל אישורי המיסים, ישמשו הכספים כפקדון לתשלום המיסים. זאת כאשר ידוע שמכירת הדירות היתה בהפסד, כך שבסופו של דבר לא יהיה חיוב במס שבח.

מעבר לכל העיכובים הנ"ל, גם עו"ד עמי בן ששון, שבבעלות אישתו וחברה בשליטתו ישנן שתי דירות, הגיש בקשות לבית המשפט לחלק סכומי כסף לבעלי הדירות, שלא בתיאום עם עורכי הדין וכונסי הנכסים. בקשתו חייבה תגובה מסודרת לבית המשפט שרק מסבכת את כל ההליך.

לאחר דיון ארוך בבית המשפט, השופט לא החליט במקום, ודחה את החלטותיו כדי שיוכל להחליט בשקט בלשכתו. נותר לנו כעת להמתין להחלטות השופט.

בינתיים, גם ההליכים בבית משפט השלום בתל אביב מתעכבים, עד שיאושרו ההסכמות שלנו עם בנק לאומי, דבר שהיה קשה ביותר ולקח כשנתיים להגיע להסכמות אלה. עורכי הדין שלנו מנסים לזרז את ההליכים ולצאת מהסתבכויות משפטיות.


12.9.2016

גם בתקופת פגרת בתי המשפט עורכי הדין מטעמנו המשיכו את ההליכים הבירוקרטים עם רשויות המס בקשר לדיווחים לגבי מכירת הדירות. כמו כן היו עסוקים בלהתכונן לישיבת בית המשפט באילת שקבועה לעוד מספר ימים ה- 15.9.2016. אנו מקווים שבישיבת בית המשפט הזו יסוכמו הדברים. 

בנוסף ישנם הליכים נוספים שאנו מטפלים בהם בבית משפט השלום בתל אביב, ונמסור דיווח מפורט יותר בהקדם.21.7.2016


בתאריך 18.7.16 התקיים דיון בבית המשפט באילת בבקשת החברה הקונה, יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחית בע"מ, לחייב את כונסי הנכסים להפקיד מקדמה במיסוי מקרקעין על מנת לקדם את קבלת אישורי המס.

במסגרת זו עידכנו כונסי הנכסים את בית המשפט בהתקדמותם על מנת לוודא שיוך מדויק ומלא בין הדירות לבין בעלי הזכויות, בהתאם לאישורי הזכויות שהועברו לידיהם על ידי החברה המשכנת, נופית ים אילת ניהול (1988) בע"מ (בפירוק). כונסי הנכסים הבהירו כי חרף כל הבעיות שהתגלו במהלך העדכון הם עומדים בפני סיום מלאכה זו ויוכלו לדווח למיסוי מקרקעין בהקדם.

 

על פי החלטת בית המשפט הנכבד, הטבלה המרכזת את התמורה לבעלי הזכויות תוגש למנהל מיסוי מקרקעין בבאר שבע (לעניין מס השבח) ולוועדה המקומית (לעניין היטל ההשבחה) בתוך 10 ימים. כונסי הנכסים יעדכנו את בית המשפט במשך הפגרה לגבי ההליכים. ככל שאישורי המיסים יתעכבו, תיבחן האפשרות להפקדת מקדמה כנגד קבלת אישורים ממיסוי מקרקעין.

 

דיון נוסף נקבע לתאריך 15.9.16.23.6.2016

אישורי מיסים

קיבלנו מספר פניות מבעלי הדירות, שרואה החשבון שלהם התקשה להגיש את דיווח המיסים השנתי לשנת 2015.

לאחר בדיקות שעשינו, להלן תשובת הממונה על דיווחי המיסים מטעם כונסי הנכסים שטיפלו במסגרת פירוק השיתוף במכירת הדירות:

1.             כידוע, מכירת הממכר קיבלה את אישור בית המשפט במסגרת כינוס הנכסים. בשל מכירת הזכויות, כל אחד מבעלי הזכויות נדרש היה לבצע דיווח במועד למשרד מיסוי מקרקעין באר שבע עד ליום 18.3.2015.

2.             לאור העובדה שממועד הנדרש לדיווח כאמור ועד היום, טרם ניתן היה לייחס את התמורה לכל אחד מבעלי הזכויות, הדבר נחשב כאי הצהרה במועד.

3.             יחד עם זאת, כונסי הנכסים פעלו מול רשויות מיסוי מקרקעין והוסוכם, כי על מנת שלא יבוצעו פעולות אכיפת גביה (עיקולים), בין היתר, הוקפאו כל הליכי הגבייה, ורק לאחר פיצול התמורות בין בעלי הזכויות ניתן יהיה לפנות אל רשויות המס בנושא בקשה לביטול הקנסות.

4.             בשל כך, בראש ובראשונה, על כל אחד מהמוכרים אשר מגיש דוחות מס אישיים, לעדכן את רואה החשבון בדבר מכירת הזכויות כחלק מהליך כינוס הנכסים. רואה החשבון צריך לדאוג להתאים את הדיווח בדוח האישי של הלקוח שלו, בעת שידור הדוח השנתי.

 

22.6.2016

תביעות הנזיקין

 בשעה טובה ולאחר מאמצים רבים במשך זמן ארוך, הצליח עו"ד ברץ מטעמנו לחתום על הסכם פשרה עם הבנק במסגרת הליך גישור בפני עו"ד בכיר. הסכם הפשרה הינו הישג מרשים, כיוון שכחלק מהפשרה בוטלה סוף סוף התביעה בסך 40 מיליון ₪ של הבנק כנגד כל בעלי הדירות, שהיוותה איום בעל משקל מאד כבד. כעת עמלים עורכי הדין על הגשת בקשה לבית המשפט בתל אביב, הכוללת את הסכם הפשרה, וכן בקשה להחייאת 260 תיקי התביעה ובקשה לקבלת חלק ניכר מהאגרה חזרה, בהתאם לתקנות.

 פירוק השיתוף

 אישורי מיסים לחלוקת התמורה והעברת הקרקע: –

את טבלת הניקוד (שבמקורה היתה 100,000 נקודות) היה צורך לעדכן לכל דירה ודירה בהתאם להוראות בית המשפט באילת, במסגרת אישור המתווה לחלוקת התמורה. טבלת הניקוד המעודכנת הוגשה לאישורו של בית המשפט. עם זאת, לאחר הגשתה הסתבר שיש להכניס בה תיקונים נוספים עקב שינוי בעלות בדירות הבנק. כעת עורכי הדין מעדכנים לתוך טבלת הניקוד גם את כל אישורי הזכויות שחלקם התקבלו רק לאחרונה מהחברה המשכנת (נופית-ניהול).

על בסיס אישורי זכויות אלה וטבלת הניקוד המעודכנת נוכל להגיש עדכון לרשות המיסים לגבי חלקה של כל יחידת דיור מתוך התמורה ולקבל אישורים/דרישות לתשלום מס שבח. בנוסף אנו זקוקים לקבלת אישור מהוועדה המקומית לתכנון ובניה באילת (אישור עיריה) על תשלום מלוא החובות. על אף שהושג הסכם עקרוני עם העיריה, טרם נחתם הסכם סופי שיסדיר את התשלום לוועדה המקומית מתוך תמורת המכירה ויאפשר את קידום חלוקת הכספים.

 

טיפול מול החברה הרוכשת: -

עורכי הדין של החברה הרוכשת (אברהמי), מעלים טענות שונות אשר עתידות להידון בתאריך 18.7.16 בבית המשפט באילת, אלא אם יצליחו כונסי הנכסים להגיע להסכמות שייתרו את הדיון קודם לכן. בין היתר מדובר על דרישת הרוכשת לקבל ייפוי כוח בלתי מוגבל ועל דרישתה להעברת הקרקע על אף שטרם התקבלו אישורי רשויות המיסים.

לסיכום:- אין לנו ברירה אלא להמשיך להתאזר בסבלנות. ההליך כולל הרבה פרטים, שיש לפתור את כולם, לפני שיתאפשר לקבל את אישור בית המשפט לחלוקת התמורה לבעלי הדירות. 

 

7.6.2016

הליך גמר פירוק השיתוף נמצא "כמעט" בסיומו. אני מאד מקווה שכל ההתאמות יסתיימו בזמן הקרוב ביותר ויועברו לאישור בית המשפט.

ישנם עדיין קשיים אחרונים בנושא סיום המחלוקות והתביעות שכנגד של בל"ל נגדנו. זהו מאבק ממש לא קל. הבנק דורש וממשיך לדרוש כספים, אך אני מקווה שעו"ד ברץ ומשרדו (מטעמנו) יצליח בהליך הגישור להתגבר על הקשיים, ולסיים את המחלוקות עם בל"ל.  המאמצים גדולים ואנחנו זקוקים לעוד קצת סבלנות וגם תקווה שהליך הגישור יסתיים בהצלחה. נושא גישור זה משפיע גם על דרישות בל"ל מבעלי הדירות שמכרו דירותיהם לחברת גפנים, כיוון שגם הם נתבעו ע"י בל"ל.

עדיין לא נשלחו מכתבי סיכום לבעלי הדירות. אודיע על משלוח המכתבים באופן ברור באתר זה. בינתיים, מי שהחליף כתובת בשנים האחרונות מתבקש לדווח על פרטיו האישיים (כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני) במייל לפי הכתובת בראש אתר זה.


תביעת חברת הניהול דורטל:- דורטל הגישה את תצהיר העדות הראשית מטעמה, כשהמצהיר מטעמה הינו עו"ד עמי בן ששון, בכרך עב כרס. נעבור ביסודיות על התצהיר של עמי בן ששון, וככל שאהיה זקוק לאינפורמציה מבעלי הדירות, אפנה בבקשה מתאימה באתר זה.  המועד בו אנחנו צריכים להגיש את התצהירים מטעמנו הוא באמצע ספטמבר. 25.5.2016

                        חג ל"ג בעומר שמח


כונסי הנכסים של פירוק השיתוף של המלון באילת שוקדים על הכנת טבלת זכויות המבוססת על ניקוד 100,000 הנקודות, כאשר צריך לעשות התאמות כגון:- הורדת דירות בנק לאומי, הוספת חנות שלא היה לה ניקוד וכדומה. נראה שטבלה מעודכנת תהיה מוכנה בקרוב מאד ותוגש לאישור בית המשפט באילת.

לגבי הנסיון שלנו להגיע להבנה וסיום הסכסוך עם בנק לאומי לישראל. המאבק מול הבנק הינו קשה ומפרך. לבנק אין בעיה עקרונית להמשיך במשפטים כנגדנו, כיוון שמצד אחד הם יעקלו בעיקול זמני את כל התשלומים המגיעים לנו, ינהלו משפטים במשך עוד מספר שנים וכלל לא איכפת יהיה להם אפילו אם יפסידו בעוד הרבה שנים.

על אף זאת נראה, שאולי המאמצים שלנו נושאים פרי, ובימים הקרובים אמור להערך ניסיון גישור אמיתי עם הבנק.

אם הגישור יצליח, התוצאות יובאו לאישור בית משפט השלום בתל אביב, וכאשר בית המשפט בתל אביב יאשר את תוצאות הגישור, נדע שאנחנו אכן מתקרבים לסוף המאבקים.

כאמור בעדכונים הקודמים, עם סיום המאבקים נשלח מכתבים אישיים לכל אחד מבעלי הדירות, עם פירוט אישי של כל זכויותיו. 

כל מי שחושש שאין בידינו את פרטיו האישיים המעודכנים, מתבקש לשלוח לעו"ד ברקן את כל הפרטים המעודכנים. זאת כדי שהמכתבים האישיים שיישלחו יגיעו לתעודתם.20.4.2016


                                                    תחילת סוף המאבקים

היום ניתנה החלטה על ידי בית משפט השלום באילת שאישרה במלואה את המיתווה שהוגש לבית המשפט לפני כמחצית השנה. חבל על הזמן שבוזבז על התנגדויות סרק.

כונסי הנכסים של פירוק השיתוף, נדרשו להציג בפני בית המשפט את החלוקה המדוייקת של הכספים לבעלי הדירות, לאחר קיזוז כל ההוצאות ושכר טרחה. זאת עד סוף מאי. בית המשפט צריך לאשר את החלוקה שתוצג.

המיתווה שהוצג, ושקיבל את אישור בית המשפט באילת, מסיים גם את כל יתרת הסכסוכים ביננינו לבין בנק לאומי וכונסי הנכסים מטעמו. לצורך כך יש עדיין להציג את המיתווה והחלטת בית המשפט בפני בית משפט השלום בתל אביב לאישורו.

בנק לאומי ניצל את פסיקת בית המשפט, והגיש כנגד כל בעלי הדירות תביעות בסכומי עתק. תביעות בל"ל כנגדנו היו בתביעה שכנגד בתיק שלנו, וגם בהודעות צד ג' [תביעות כנגדנו], במסגרת תביעות אחרות שנוהלו באילת ובראשון לציון.

תביעות אלה עמדו בפני עצמן והיוו סיכון אמיתי ומוחשי לכל בעלי הדירות.

במסגרת המיתווה, שאושר כאמור, נוהל מו"מ ארוך, יסודי וקשה מאד עם בנק לאומי, במשך כמעט שנה שלמה (כמעט כל שנת 2015). במו"מ זה השגנו השגים משמעותיים ביותר. איננו יכולים עדיין לפרט השגים אלה כאן, ונעשה זאת  במכתבים אישיים שנשלח לכל בעלי הדירות, לאחר אישורים סופיים של בתי המשפט באילת ובתל אביב.

חג פסח שמח וכשר לכולכםעדכון  6.4.2016

פירוק שיתוף:-    היום נערך דיון בבית משפט השלום באילת, בעיקר לצורך דיון ואישור המיתווה אותו הציעו כונסי הנכסים. המיתווה בא לסיים את כל המחלוקות הקיימות ולאפשר חלוקת כסף בין בעלי הדירות, על אף שהסכומים הינם מזעריים ביחס להשקעה בדירות.

מתברר שהמתנגד היחידי, שבגללו היה עיכוב של מספר חודשים ניכר, חזר בו מההתנגדות, כך שאין כלל מתנגדים למיתווה.

המחלוקת היחידה היא שכר הטרחה של כונסי הנכסים. הם ביקשו לקבל 8.5% בתוספת מע"מ, וההתנגדות היא לכך שבית המשפט מתבקש לקבוע בעצמו את השכר הראוי.

השופט החליט שלא לתת החלטה במקום, וקבע שההחלטה תינתן "תוך זמן קצר". אנחנו מקווים שאכן כך יקרה.

עם אישור המיתווה, עורכי הדין יצטרכו לפנות לבית משפט השלום בתל אביב, בו מתנהלים תיקי התביעה שלנו נגד בנק לאומי, ולבקש את מחיקת התיקים בהתאם למיתווה שהושג. כמו כן נבקש מבית המשפט להורות על החזרת האגרה במלואה, או ברובה, ששולמה לבית המשפט.

נראה, שסוף סוף כנראה אנחנו מתחילים "לראות קצת אור בקצה המנהרה".עדכון 28.3.2016

הודעות מס שבח שנשלחות לבעלי הדירות:-  כפי שעודכן בעבר, שלטונות מס שבח שלחו לבעלי הדירות אישור שמאפשר לדווח עד סוך השנה  31.12.2016 על מס השבח. זאת כיוון ואיננו יודעים בדיוק מה הסכום שבו נמכרה בפועל כל דירה ודירה. זה כאמור עשוי להתברר לאחר ישיבת בית המשפט בחודש הבא.


על אף זאת, הובא לידיעתנו שבמקרים בודדים נפלה טעות במס שבח והם שלחו הודעת חיוב ספציפית.  לכן, מי שקיבל הודעת חיוב ספציפית לתשלום מיידי, מתבקש לדווח על כך מיידית לעוה"ד, כדי לבטל הודעה זו.עדכון 21.2.2016

היום נערך דיון בבית משפט השלום באילת. הדיון היה במטרה לאשר את המתווה שהוצג על ידי כל כונסי הנכסים, שבמסגרתו הגיעו להסכמה (פשרה) כוללת, כולל התביעה שלנו וכולל התביעה שכנגד של הבנק נגדנו בגובה של 40 מליון ש"ח. המתנגד היחידי למתווה הוא עו"ד עמי בן ששון שחזר וטען כנגד המתווה, כיוון שהוא סבור שניתן להשיג קצת יותר (2% יותר). אולי לגופו של עניין הוא צודק, אך הסיכונים הם אדירים. 

עלו סוגיות נוספות, קטנות יחסית.

לסיכום, השופט ביקש מכל הצדדים לנסות ולהגיע להסכמות סופיות, כך שפסק הדין שיינתן יהיה בהסכמה. לכן נקבע דיון נוסף לעוד כחודש וחצי ליום 6.4.2016. אם הצדדים לא יגיעו להסכמה, השופט יחליט.


עדכון  11.2.2016

פירוק השיתוף:-  הדיון נקבע בבית המשפט באילת כאמור ל- 21.2.2016. מעבר לבירור התנגדותו של בעל דירה אחת למיתווה, שעמלנו עליו כשנה שלימה, עולה לכאורה בעיה נוספת. הבעיה היא, דרישה של שלטונות מס רכוש לגבי חוב של כמה מליוני ש"ח. החוב לטענתנו איננו שייך לבעלי הדירות אלא לכונסי הנכסים מטעם הבנק. למרות זאת, יש כאלה שרוצים להפיל חוב זה גם עלינו. אנחנו מנסים לפתור סוגיה זו לפני הדיון, ועושים מאמצים לסלק מכשלה זו מעלינו.

תביעת חברת הניהול דורטל:-  בדיון שהתקיים ב- 25.1.2016 נקבע סוף סוף שהדרישות של דורטל להמצאת מסמכים נוספים על ידינו נדחתה סופית. זאת לאחר שדורטל פנתה לא פחות מ- 3 פעמים בערעורים לבית המשפט המחוזי.

נקבע שדורטל תגיש תצהירים מטעמה תוך 3 חודשים, ושאנחנו נגיש תצהירים מטעמנו עד תחילת ספטמבר 2016. על פי התצהירים שנקבל נחליט כיצד להתגונן, ומי מטעמנו יגיש תצהיר. אנחנו מוגבלים למכסימום 5 תצהירים.

הדיון הבא נקבע ל- 21.9.2016. מזכירות בית המשפט שולחת לפעמים הודעה על קיום הישיבה ישירות לבעלי הדירות, ויש להתעלם מהודעות אלה.


עדכון 16.12.2015

הבהרה:- ההודעה שרבים מבעלי הדירות מקבלים משלטונות מס שבח, איננה דרישה לתשלום, אלא דחיית דיווח עד סוף השנה הבאה.  אנו סבורים שאין כל חובת תשלום מס שבח.


בנושא הדיון לאישור המתווה:- בית המשפט קבע שהדיון יהיה ב- 21.2.2016, כדי לדון בהתנגדות של בעל דירה אחת בלבד. התנגדותו גורמת לעיכוב של כשלושה חודשים.

חבל.


עדכון 15.12.2015

עורכי הדין מטעמנו הגישו את הדיווחים הנדרשים לשלטונות מס שבח, בעבור בעלי הדירות.

מכיוון ועדיין בית המשפט לא אישר את המיתווה שהוסכם עליו, איננו יודעים את הסכום המדוייק בו נמכרה כל דירה. לכן, עורכי הדין ביקשו אורכה משלטונות מס שבח, עד לסוף שנת 2016, בכדי להגיש את הדיווח המדוייק.

הודעות מתאימות מטעם מס שבח נשלחות לבעלי הדירות.

בכל מקרה אנחנו סבורים שלא יהיה חיוב במס שבח, אלא חובת דיווח בלבד.עדכון  30.11.2015

בהמשך לעדכון הקודם מתברר שלפחות בעל דירה אחת הגיש הודעה לבית המשפט שהוא מתנגד למתווה שהושג במאמץ רב מאד.

עקב כך החליט בית המשפט לשמוע את טענות ההתנגדות בדיון בפניו. מכיוון ולא הצליחו הצדדים למצוא מועד שנוכח לבית המשפט, קבע השופט מועד רק לחודש פברואר.

אנו מאד מקווים שבית המשפט לא ייענה להתנגדות של בעל דירה אחת (או מספר דירות בודדות) ויאשר את המתווה, אך בינתיים 40 מליון ש"ח מעוכבים ולא ניתן לחלק אותם בין בעלי הדירות.

חבל!


 

עדכון  26.10.2015

בהמשך למתווה שהגישו הכונסים לבית המשפט ביום 13.10.2015:-


ביום 25/10 הורה ביהמ"ש הנכבד כי:-

 

-          המשיבים שעמדתם לא נכללה בגוף הבקשה (פרטיהם נכללו בבקשה)  יגישו עמדתם לביהמ"ש ככל שירצו בכך, עד ליום 18/11.

-          כונסי הנכסים יגישו בקשה מסודרת לעניין שכר טרחתם עד ל – 14/11.

-          ביהמ"ש יעיין בתיק ביום 19/11 ויחליט כיצד להמשיך.עדכון  16.10.2015                 

                                עדכון חשוב מאד


        -        ביום שלישי ה – 13.10.2015 הגישו כונסי הנכסים לבית המשפט את המתווה לפיו הינם                     מבקשים לקבל הוראות מבית המשפט בדבר חלוקת תמורת מכירת המלון ליוסי אברהמי בין                 כל הגופים הרלבנטיים וכן הוראות נוספות הנוגעות לסיום המחלוקות שביניהם.

-        המתווה גובש לאחר מו"מ קשה שנמשך לסירוגין החל ממועד הגשת התביעה לפירוק                השיתוף במקרקעין. נציגנו במו"מ היה עוה"ד בני ברץ אשר אף מונה כאחד מכונסי הנכסים         לצורך מכירת המלון.

-        במו"מ נטלו חלק ארבעת כונסי הנכסים שמונו ע"י ביהמ"ש וכן נציגים של בל"ל, עירית אילת         ועוד. במהלך המו"מ נשמעה מעת לעת גם עמדתם של בעלי יחידות מסוימות אשר לא היו             מיוצגים ע"י משרד עו"ד ברקן.

-        תוצאת המו"מ הארוך והקשה הניבה לנו מספר הישגים משמעותיים ואמנה את העיקריים             שבהם:-

§       הוכרה זכותנו לפיצוי בהתאם לתביעת הנזיקין שהגשנו. עצם ההכרה בזכות היווה מכשול קשה באשר הנתבעים (בל"ל) לא רצו כל אזכור לכך.

§       ניתן לנו פיצוי בתמורה למחיקת תביעת הנזיקין. הפיצוי ניתן מתוך חלקו של הבנק בתמורה המתקבלת ממכירת המלון ליוסי אברהמי כפי שיוסבר בהמשך.

§       ניתן לנו פיצוי נוסף בתמורה למחיקת תביעת הנזיקין על חשבון חלקם של כלל בעלי היחידות בנכס. פיצוי נוסף זה ניתן לנו יחד עם בעלי יחידות שלא נימנו על מגישי התביעה אך היו זכאים להימנות על התובעים ביום הגשתה (מדובר באנשים בודדים, שלא היה קשר איתם, כגון מספר תושבי חוץ או יורשים שלא היו ידועים לנו וכו').

§       סך כל הפיצוי והפיצוי הנוסף עומד על 5% מכלל התמורה שמתקבלת ממכירת המלון, כאשר 2% יהיו על חשבון בנק לאומי ו – 3% יהיה ע"ח כלל בעלי היחידות.

§       לאחר מאמץ ניכר, שכמעט גרם לפיצוץ המו"מ, נמחקה תביעת הנגד של הבנק שעמדה ע"ס 40 מיליון ₪ והיוותה סיכון מוחשי. התביעה נמחקה למרות עמדת עוה"ד של הבנק אשר עמדו בתוקף על המשך ההליכים שנראו להשקפתם המשפטית טובים מאד מבחינת הבנק. (היו יכולים להמשך עוד שנים רבות, דבר שעוה"ד של הבנק מאד רצו).

§       עוה"ד ברץ עמד על כך שייערך הליך גישור בפני עו"ד בכיר. הליך הגישור יאפשר את מחיקת תביעת הנזיקין שלנו ואת התביעה שכנגד של הבנק, ויאפשר ,בהתאם לדין, השבתה של מרבית סכום אגרת ביהמ"ש. גם בנושא זה היה קושי רב לקבל את הסכמת בל"ל.

§       הוקטן באופן משמעותי חלקו של הבנק בתמורה באופן קרוב ביותר לפרשנותנו את חלקו בנכס. בסיכומו של דבר יקבל הבנק רק 26% מכלל התמורה. יש להדגיש ולציין, שסכום זה כולל את 20 הדירות שנותרו בידי הבנק ואת חלקם של מרבית השטחים המסחריים (החנויות). זאת במקום דרישתו המקורית  של בל"ל, שדרש הרבה מעבר ל- 50% ובנוסף דרש לקבל תמורה בגין דירותיו והחנויות. זהו הישג יוצא דופן במו"מ שניהל עו"ד ברץ. 

§       נקבע מקדם חלוקה של 100,000 נקודות לחלוקת התמורה בין בעלי היחידות באופן המשקף את גודלה של היחידה כפי שהיה בהסכמי הרכישה.

§       המו"מ עם עירית אילת לגבי היטל ההשבחה הסתיים בפשרה של פחות מ- 10% מהסכום אותו דרשה העיריה. הסכום המקורי היה מעל 6 מליון ש"ח, והפשרה שהושגה היא בסך כולל של כ – 550,000 ₪ בלבד. סכום זה מהווה פשרה, על אף שטענתנו היתה שבעלי הדירות לא חייבים כלל בהיטל ההשבחה, הפשרה הזו תחסוך דיונים וערעורים שיכלו להמשך זמן רב, תוך סיכון של תשלום של 6 מליון ש"ח.

 

-        המתווה מטפל בעניינים טכניים נוספים הנוגעים לעסקת מכירת המלון, חלוקת התמורה בין         הכונסים ועוד. הגשת המתווה לאישור ביהמ"ש תאפשר טיפול בשומות מס השבח. עניין זה         מטופל עבורנו ע"י עו"ד יום טוב אבדי, מנהל מחלקת מיסוי ישראלי במשרד פרל כהן צדק             לצר ברץ. עם קבלת שומות מס השבח ניתן יהיה לערוך חשבון סופי לגבי חלוקת התמורה         כך שמיד עם אישור ביהמ"ש ניתן יהיה לחלקה בפועל בין כל הזכאים לה בהתאם לחלקם.

 אנו מאד מקווים שהמתווה יאושר על ידי בית המשפט בהקדם, על אף שידוע לנו שישנו בעל דירה אחת בלבד שמתנגד למתווה.תמשיכו לעקוב אחר עדכונים נוספים.עדכון 12.10.2015

המו"מ שנערך, במיוחד ע"י העו"ד מטעמנו בני ברץ לבין בל"ל הינו קשה ומורכב. הבנק מערים קשיים רבים ומפעיל לחצים גדולים מאד, בכדי לזכות בנתח גבוה ככל האפשר. הבנק עושה זאת גם בהקשר לתביעה שלו כנגד בעלי הדירות בסך 40 מליון ש"ח, תוך "איום" להמשיך בהליכים במשך שנים רבות תוך חשיפת בעלי הדירות לסיכונים בסכום עתק זה.


כונסי הנכסים בנושא פירוק השיתוף במלון, שהם גם עו"ד ברץ וגם עו"ד מטעם הבנק, היו צריכים כבר לפני כשבועיים למסור את עמדתם לבית המשפט, אך עקב אי ההסכמות ביניהם, הם ביקשו שוב ושוב אורכות. האורכה האחרונה הינה למחר, אם אכן יגיעו להסכם ביניהם, או שיגיעו לכלל החלטה שאין אפשרות להסדר.


עו"ד ברץ העלה את האפשרות לקיים עם הבנק הליך גישור, וגם נושא זה עדיין על הפרק.


לסיכום:- אין וודאות שיהיה הסכם, או המשך הליכים משפטיים ארוכים עם סיכון עקב תביעת הבנק בסכום אסטרונומי כאמור לעיל.


מייד כשתוגש תגובה לבית המשפט, יינתן עדכון.         

                                    גמר חתימה טובה


עדכון 24.9.2015

ראשית, איחולים לגמר חתימה טובה עם המון בריאות.


עורכי הדין מטעמנו, ובמיוחד עו"ד בני ברץ, עושה מאמצים רבים לנסות ולמצוא איזשהו מוצא מהסבך אליו בל"ל מכניס והכניס אותנו.

ה"איום" של בל"ל שהוא יבקש להטיל "עיקול זמני" על כל הכספים המגיעים לנו, עד לגמר בירור התביעה שכנגד שבל"ל הגיש כנגד כל בעלי הדירות על סך של 40 מליון דולר, הינו מעשה של "יותר מאיום" בלשון המעטה.

עו"ד ברץ, כנראה הצליח לשכנע את נציגי בל"ל, להעביר את הסכסוך להמלצת מגשר מקצועי, בעל שיעור קומה. (עו"ד ותיק ומנוסה או שופט בדימוס). זו אולי האפשרות האחרונה לנסות ולהגיע לאיזושהיא הבנה עם בל"ל, לפני המשך הליכים משפטיים ארוכים.

ההסכמה לגשת לגישור צריכה לקבל את אישור בית המשפט, דבר שכנראה ייעשה בימים הקרובים.

נמשיך לדווח ככל שיהיו לנו נתונים נוספים.
                    שנה טובה, בריאות ואושר


עדכון 13.9.2015

העדכון למעשה הוא ברכות ואיחולים לקראת השנה החדשה.

כנראה המציאות היא קשה, במיוחד כשמנסים לנהל מו"מ מול בל"ל.  קשה עדיין לומר שהמו"מ נכשל, אך בפועל הוא לא הסתיים. לא בהצלחה ולא בכשלון.

אפילו שקיווינו שהמו"מ כבר יסתיים, הוא עדיין ממשיך, ואנחנו מקווים שיסתיים ממש בתחילת שנה זו. אחרת, בלית ברירה נמשיך בהליכים משפטיים.

אנו שוקלים את כל השיקולים, אך ורק לטובת בעלי הדירות, ולכן קשה לנו לוותר על זכויות.

מאד מקווים שבתחילת השנה נוכל לעדכן יותר, והלוואי באופן חיובי, לבעלי הדירות.עדכון  3.9.2015

העדכון בשלב זה הינו שהבנק עומד על דעתו לקבל נתח מאד ניכר, למעלה ממחצית התמורה, לפני החלוקה לבעלי הדירות. בנוסף, הבנק "מאיים" להמשיך בהליכים משפטיים ארוכים תוך שהוא "מזכיר לנו" שישנה תביעה שלו נגד כל בעלי הדירות בגובה של 40 מליון ש"ח, על "נזקים" שאנחנו גרמנו לנכסי הבנק במלון. הבנק גם "מזכיר לנו", שהוא יבקש לעקל את כל מה שנקבל, עד להכרעה סופית בבתי המשפט, דבר שעלול להמשך שנים ארוכות.

לרבים (אולי לכל) מבעלי המלון, טענות כאלה הן אבסורד. הרי הבנק הוא זה שגרם לכל הנזקים. לעומת זאת הבנק חוזר ומצטט את פסק הדין בעניין 3 הדירות הראשונות, בו השופטת אלמגור הטילה על בעלי הדירות את האחריות לנזקים, ולכן הפסדנו באותו משפט.

בינתיים, עו"ד בני ברץ, מטעמנו, עושה מאמצים רבים ואמיתיים לנסות ולהגיע לאיזושהיא פשרה שניתן לחיות איתה. אנחנו מבינים שהמצב ממש קשה, ואולי באמת לא תהיה ברירה אלא להמשיך במאבקים משפטיים ארוכים.

עו"ד ברץ מנסה, כאלטרנטיבה אחרונה,  להביא את הבנק להליך גישור, בו משפטן בכיר יוכל אולי לגשר בין העמדות שלנו (הצודקות לטעמנו) לבין העמדות של הבנק (שלא צודקות לדעתנו).

הליכי המו"מ חייבים להסתיים תוך זמן קצר ביותר, כיוון שכל הצדדים חייבים לתת תשובה פורמלית לבית המשפט באילת אם הגיעו להסכמה, או שממשיכים בהליכים משפטיים.


אנא עיקבו אחרי העדכונים, שצפויים להיות בקרוב.עדכון  13.8.2015

כונסי הנכסים קיבלו אורכה מבית המשפט עד תחילת ספטמבר לצורך נסיון להגיע לפשרה, או להגיש טענותיהם ולהתחיל הליך משפטי ארוך.


מדובר כמובן על חלוקת התמורה בגין מכירת כל שטח המלון על כל ה- 10 דונם שלו. עדיין, הטענה שלנו שכל השטחים שייכים ל- 300 בעלי הדירות, כאשר בל"ל טוען שנמכרו לנו רק שטחי הנטו של הדירות. ההבדל הוא שהבנק רוצה תחילה מעל 50% מהתמורה, ורק ביתרה שבעלי הדירות יתחלקו.


במקביל, יש ל- 260 מבעלי הדירות תביעה תלויה ועומדת כנגד הבנק (בעיקר) על הנזקים שנגרמו לנו בדירות. הבנק מצידו הגיש תביעה שכנגד בסך של 40 מליון ש"ח, כשהו מסתמך על כך שהפסדנו את התביעה של שלוש הדירות הראשונות. הבנק "מזהיר" אותנו, שאם לא נקבל את עמדותיו הוא יבקש לעקל, עיקול זמני, את כל הכספים שיגיעו לנו ממכירת המלון, וזאת עד לפסק דין סופי בתביעות ההדדיות. (סדר גודל של בין 3 לכ- 7 שנות התדיינויות).


מטעמנו מנהל את המו"מ עו"ד בני ברץ עם צוות ממשרדו. המו"מ לא פשוט בלשון המעטה. הוא קשה !  אנו מאד מקווים שהמו"מ יצליח בסופו של דבר, אחרת נלך להמשך המאבקים המשפטיים.עדכון  20.7.2015                         חשוב

אתמול ה- 19.7.2015 כונסי הנכסים היו צריכים להודיע לבית המשפט באילת על תוצאות המו"מ ביניהם על חלוקת כספי התמורה ממכירת כל שטח המלון. (כזכור, הבנק טוען שיש הרבה "שטחים ציבוריים" שמגיעים לו, לפני חלוקת התמורה לבעלי הדירות). אנחנו מתנגדים בתוקף לדרישת הבנק.


כונסי הנכסים לא הצליחו עדיין להגיע להסכמות ביניהם, וביקשו מבית המשפט אורכה קצרה. עדיין אין החלטה של בית המשפט עד מתי הוא נותן אורכה.


בינתיים קיבלנו דיווח ראשוני מעו"ד ברץ שמייצג את כל 260 בעלי הדירות שהגישו תביעות כדלקמן:

    1.    הבנק עומד על דעתו, שהוא רוצה לסיים את תביעת הנזיקין שהגשתנו, כולל גם "התביעה שכנגד" שהגיש הבנק כנגד כל 260 בעלי הדירות על סך של 40 מליון ש"ח.

    2.    עמדת הבנק היא, שאם לא נגיע להסדר כולל, הבנק ישקול לבקש להטיל עיקול על כל כספי התמורה ממכירת המלון, עד לתום ההליכים המשפטיים בתביעת הנזיקין ו"התביעה שכנגד".

    3.     אין בעיננו ספק שזו התנהלות סחטנית מצד הבנק. על אף זאת, עו"ד ברץ איננו מוכן "לוותר" לבנק. כאלטרנטיבה, עו"ד ברץ הציע לבנק להכנס להליך גישור, בפני מגשר ראוי, שאולי ימצא  מוצא מהמצב הנוכחי. אין לנו עדיין תשובה אם הבנק מוכן להליך גישור כזה.


סה"כ ההליך מורכב ומסובך, אך אנחנו איננו מוותרים.   מצד שני אנו רוצים שהתמורה ממכירת המלון תגיע לידי בעלי הדירות בהקדם האפשרי.


אנא עיקבו אחרי העדכונים באתר.עדכון  14.7.2015                                 חשוב ביותר

במהלך מחצית השנה האחרונה, עורכי הדין מטעמנו בראשות עו"ד בנימין ברץ, המשמש גם כאחד מארבעת כונסי הנכסים למכירת המלון, וגם מייצג את כל בעלי הדירות בתביעת הנזיקין כנגד הבנק, עשו מאמצים גדולים במיוחד כדי לנסות ולהגיע להשגים עבורינו.

עדיין אין סיכום למאמצים הרבים, אך יש לדווח, בקצרה כדלמן על הנושאים שעל הפרק:

1.  נושא חלוקת התמורה לבעלי הדירות שלא מכרו דירותיהם לפני כ- 8 שנים לחברת "גפנים".

2.  הויכוח עם הבנק על מהות "השטחים הציבוריים" שהבנק טוען שהם בבעלותו, כשאנחנו טוענים שהשטחים הינם "שטחים משותפים" ששייכים רק לבעלי הדירות.

3.  התביעה התלויה ועומדת של כל בעלי הדירות כנגד הבנק (וכונסי הנכסים מטעמו).

    א.    יש לציין ולהזכיר שבתביעה המקורית שלנו בשם 3 הדירות הראשונות, הפסדנו את התביעה (וכלל לא משנה מה אנו חושבים על פס"ד זה).

    ב.    הגשנו ערעור על פסק הדין, אך על אף מאמצים רבים נאלצנו למחוק את הערעור שהגשנו. 

    ג.    לאחר מכן, התביעות שהגשנו בשם 260 בעלי דירות לבית משפט השלום בתל-אביב נדחו על הסף, מהטעם העיקרי שהפסדנו כבר את התביעה בשם 3 הדירות הראשונות.

    ד.    הגשנו ערעור לבית המשפט המחוזי, שקיבל רק חלק קטן מהערעור שלנו והחזיר את הדיון לבית משפט השלום, בעילות מצומצמות.

    ה.    כעת הדיון בבית משפט השלום מתעכב.

    ו.    בנוסף, קיימת תביעה "שכנגד" שהגיש בנק לאומי לישראל כנגד כל 260 בעלי הדירות בסכום "אסטרונומי" של 40 מליון ש"ח. עלינו עדיין להתגונן בפני תביעה זו.

4.    כאמור, עורכי הדין מטעמנו מטפלים בשקידה בכל הנושאים האלה.

5.    עורכי הדין מטעמנו בדקו ובודקים את כל הצדדים המשפטיים וגם מנסים להגיע, (אם בכלל אפשר) להסכמות עם הבנק, זאת על פי הוראת בית משפט השלום באילת.

6. כל הצדדים צריכים עד סוף שבוע זה לתת את תשובתם לבית המשפט, כאשר נכון למועד דיווח זה, אין ממש הסכמה בין הצדדים, אך המאמצים נמשכים.

7.    בזמן הקרוב מאד אפרסם עדכונים ככל שיהיו.

אנחנו נכנסים כעת לתקופה חשובה, בה תהיינה הסכמות או החלטות של בית המשפט.עדכון  15.6.2015

אין כרגע הרבה מה לעדכן, פרט לכך שבנושא "פירוק שיתוף" במלון באילת (מכירת המלון), בית המשפט נתן אורכה נוספת לצדדים, עד ה- 16.7.2015 או להגיע לפשרה מוסכמת או להגיש את טענות הצדדים לבית המשפט, בנושא אופן חלוקת התמורה בין בעלי הדירות.


עדכון 15.2.2015

בשבוע שעבר קבע בית משפט השלום באילת, שהוא מאשר את מכירת כל המלון לקבלן אברהמי בסך כולל של 40 מליון ש"ח.

כמו כן קבע בית המשפט, שעל הצדדים להגיש את טענותיהם לגבי מהות ואופן חלוקת התמורה בין הצדדים תוך 60 יום. בית המשפט אמר שיתן את החלטתו על אופן חלוקת התמורה בהקדם לאחר קבלת טענות הצדדים.


אין עדכונים בנושאים האחרים התלויים ועומדים.


עדכון 30.1.2015

פירוק שיתוף במלון באילת:-  באמצע ינואר נערך דיון בבית המשפט באילת במטרה לאשר את המכירה של כלל המלון לאברהמי שהציע סכום כולל של 40 מליון ש"ח. לא התקבלה כל הצעה אחרת מ-"נווה צדק". הועלו טענות כנגד מחיר זה וכן הועלו, בקצרה, הטענות כיצד יש לחלק את הכסף שיתקבל. השופט קבע שיתן את החלטתו בהקדם.


אין עדכונים בנושאים האחרים התלויים ועומדים.עדכון 2/1/2015 שנה אזרחית טובה לכל בעלי הדירות ומשפחותיהם

פירוק שיתוף במלון באילת: - לבעלי הדירות שלא מכרו דירתם והמיוצגים ע"י עו"ד ברקן נשלח עדכון מפורט. מי שלא קיבל הודעה אישית, מתבקש לשלוח מייל, לפי הכתובת בראש דף זה, כך שנוודא את כתובתו העדכנית.

בפירוק השיתוף קנו 17 מתמודדים את מסמכי המכרז. רק 3 הגישו הצעה. הקבלן אברהמי הגיש בסופה של התמחרות את ההצעה הגבוהה ביותר בסך 40,000,000 ש"ח, ונתן ערבות בנקאית מתאימה. לאחר מספר ימים הגישה חברה חדשה "נווה צדק" הודעה לבית המשפט, שהיא מוכנה לרכוש בסכום של 43,000,000 ש"ח בכפוף לבדיקות שתעשה.

"נווה צדק" עדיין לא הפקידה ערבות, כך שהצעתה גם מאוחרת, ובינתיים איננה רצינית.

נקבע דיון לאמצע חודש זה בביהמ"ש, וישנה סבירות שבית המשפט יאשר את הזוכה.

גם לאחר סיום ההתמחרות ישארו לנו בעיות: נצטרך לפתור את טענות הבנק שמגיעים לו כספים בעבור "שטחים ציבוריים", כשאנו טוענים שכל השטחים הם "רכוש משותף" ששייך לכל בעלי הדירות. טענה נוספת היא דרישת העיריה ל"היטל השבחה" בגין חריגות בניה. טענתינו היא שהחיוב צריך לחול רק על היזמים(כעת בל"ל) ולא על בעלי הדירות.
תביעת חברת הניהול דורטל:- ההליך המשפטי נמשך. לאחר שהגשנו תצהיר גילוי מסמכים, דורטל חזרה וביקשה שנמציא לה מסמכים נוספים, כגון חוזים חתומים, כאשר יש לנו מסמכים שמצביעים על כך שהחוזים החתומים ע"י דורטל, נמצאים בידי דורטל. נמשיך לטפל בתביעה זו, כאשר הדיון הבא יהיה באמצע מרץ, ואז בית המשפט יתן הנחיות כיצד להמשיך.

תביעת הנזיקין נגד הבנק וכונסי הנכסים:- 

בנושא זה אין חדש. עדיין ממתינים להחלטה של בית המשפט כיצד להמשיך בתיק זה.


עדכון  9.9.2014


פירוק שיתוף במלון באילת:  באישור בית המשפט פורסמו בעיתונים בקשות לקבלת הצעות לרכישת כל המלון, על כל 10 הדונם שלו, כיחידה אחת.

ההצעות צריכות להתקבל עד סוף אוקטובר 2014, דבר המאפשר לכל מי שבאמת מעוניין להציע הצעותיו. לאחר מכן תערך התמחרות, כך שבסופו של דבר המלון יימכר במחיר המירבי.

השאלה בה אנחנו מתמודדים הינה חלוקת התמורה. זאת כיוון שגורמים שונים רוצים לקבל נתחים מהתמורה, לפני חלוקתה בין בעלי הדירות, ובזה נרכז את מירב המאמץ שלנו.


בעלי דירות המבצעים עסקה לרכישת דירה:  מתברר שבעלי דירות במלון, אשר רוכשים דירה אחרת, מחוייבים בתשלום מס רכישה גבוה, כיוון ויש להם דירה שניה. הדירה במלון, מבחינת שלטונות המס, היא דירה. לכן מי שעומד לרכוש דירה, צריך להתייעץ היטב לפני ביצוע העסקה.


תביעת חברת הניהול דורטל:-  בית המשפט מנסה להפנות אותנו לבוררות או גישור. אנחנו מתנגדים להליך בוררות, אך מוכנים לגישור מטעם בית המשפט. ההבדל בהליכים הוא שבוררות מוציאה למעשה פסק דין ללא אפשרות ערעור, בעוד שגישור הינו גם בהסכמת הצדדים.עדכון 17.8.2014

בקשה להקלה:   ב 10 ימים האחרונים, רבים מבעלי הדירות מקבלים הודעה על בקשה להקלה של אכסניית נוער, שסמוכה למלון. נראה שזו בקשה להקלה על חריגות בניה שכבר נעשו. לא נראה שיש לנו סיבה טובה להתנגד לבקשה זו.


ביתר הנושאים אין חדש, כיוון שאנו בפגרת בתי המשפט עד תחילת ספטמבר.


עדכון 23.6.2014


תביעת חברת הניהול דורטל:-  חברת הניהול דורטל הגישה בקשה למחיקת כתבי ההגנה שלנו עקב כך, שלדעתם, לא ענינו כראוי על השאלונים שהעבירו אלינו, ולא ענינו כראוי, לדעתם על הדרישה לגילוי מסמכים. בית המשפט קבע שהחומר שהגשנו מספיק בהחלט, ודחה את בקשת חברת הניהול.

במקביל, הגשנו בקשה לפיצול הדיון, כך שתחילה תידון הבקשה שלנו בנושא ההתיישנות וגם בנושא חובת ההוכחה של חברת הניהול לגבי קיום ומהות הסכמי הניהול איתה. אנחנו ממתינים להחלטת בית המשפט.


פירוק שיתוף במלון באילת:-  כונסי הנכסים התקשרו עם שמאי, וממתינים לשמאות. לאחר מכן ייצא מכרז באישור בית המשפט.


תביעת הנזיקין נגד הבנק וכונסי הנכסים:-  התיק הועבר לבית משפט השלום שאמור לדון בבקשה שלנו לתיקון כתב התביעה. ממתינים שבית המשפט יקבע מועד לדיון.
עדכון 14.4.2014

                                                חג פסח כשר ושמח !

תביעת חברת הניהול דורטל:-

התקיים קדם משפט ביום 7.4.2014. הוחלפו תשובות לשאלונים וגילוי מסמכים. בית המשפט יחליט תון כ- 60 יום על הדרך להמשך הדיון. נבדקת האפשרות להגיש בקשות סף נוספות. אם וכאשר יוגשו, האתר יעודכן בהתאם.עדכון  19.3.2014

תביעת הנזיקין נגד הבנק וכונסי הנכסים:-

  התקבל פסק הדין בהליך הערעור שהגשנו בבית המשפט המחוזי כנגד ההחלטה לדחות את התביעות שלנו על הסף. פסק הדין הינו ארוך ומורכב ודורש לימוד וליבון. 

פסק הדין קבע, בין היתר, שהתיק יחזור לבית משפט השלום כדי שידון בבקשות שלנו לתיקון כתבי התביעה ואיחוד התביעות לתביעה אחת. דיון כזה מעולם לא נערך. יחד עם זאת, שלל בית המשפט את האפשרות שלנו לתבוע בגין עילות שהיו לנו עד שנת 2005, ואשר הוכרעו בזמנו על ידי השופטת אלמגור. רק עילות אחרות או חדשות יידונו. בנוסף, בית המשפט התיר לנו לתבוע נתבעים נוספים. לסיכום, חלק מהערעור שלנו נדחה, וחלק התקבל. 

עדכונים נוספים יפורסמו בהתאם לצורך.


                              חג פורים שמח!

עדכון  14.3.2014

תביעת חברת הניהול דורטל:-

לקוחות עו"ד ברקן קיבלו מכתב לענות על שאלון וגילוי מסמכים. מי שלא קיבל המכתב או לא יודע כיצד לענות, מתבקש ליצור קשר אישי עם עו"ד ברקן. קדם המשפט הבא קבוע ל- 7.4.2014.


פירוק שיתוף במלון באילת:-

לפני כשבוע ניתנה סוף סוף החלטת בית המשפט באילת על פירוק השיתוף במלון. המשמעות היא שמתחיל כעת ההליך של מכירת כל המלון כיחידה אחת, באמצעות מכרז, וצפוי שמי שיציע את המחיר המכסימלי יזכה. הבעיה שלנו היא ההתמודדות הצפויה בקביעת חלקם של בעלי הדירות מהסכום הכולל, ונעשה כל שאפשר כדי שהסכום שיחולק לבעלי הדירות יהיה המכסימלי האפשרי.


הערעור בתביעה כנגד בל"ל והכונסים:-

עדיין אנחנו ממתינים להחלטה בערעור.עדכון  3.2.2014

תביעת חברת הניהול דורטל:-

בהסכמת הצדדים הדיון בקדם משפט נדחה ל- 7.4.2014.

עד מועד זה, כל מי שיש לו אינפורמציה ספציפית המתייחסת לכתב התביעה, וכמובן לטענות הגנה כלפיה, מתבקש להתקשר לעו"ד ברקן ולהעביר חומר כזה אליו.


הנושאים האחרים:-  אין לנו עדכון כיוון שאנו עדיין ממתינים להחלטות בתי המשפט.


                                מאחלים שנה אזרחית  2014 מוצלחת ומאושרת


עדכון  1.12.2013

                                                  חג  חנוכה  שמח

תביעת הנזיקין נגד הבנק וכונסי הנכסים:-

בית המשפט העניק לצדדים אורכה להגיש את תגובתם עד השבוע הזה

אנו מצפים שבית המשפט יתן את ההחלטה שלו בהקדם, אולי עוד במהלך החודש הזה.

נקווה להחלטה טובה


עדכון  9.10.2013

תביעת הנזיקין נגד הבנק וכונסי הנכסים:-

היום נערך דיון ארוך מאד בבית המשפט המחוזי בפני הרכב של שלושה שופטים.  הדיון ארךכ- 3 שעות. הנושא היה ערעור שהוגש על ההחלטה של בית המשפט השלום, שאיננו יכולים לתבוע את הבנק וכונסי הנכסים


הדיון היה כאמור ארוך וממצה. השופטים נתנו לצדדים לשקול שוב את עמדתם עד לסוף חודש זה, ולאחר מכן בית המשפט המחוזי יתן את פסק דינו. נותר לנו להמתין עוד קצת זמו, ולקבל את החלטת השופטים          שנה טובה וגמר חתימה טובה לכל בעלי הדירות 


עדכון 12.9.2013

תביעת חברת הניהול דורטל:-

היום נערך קדם משפט. נקבע שתוך 45 הצדדים יגישו בקשות מקדמיות לפרטים נוספים. תוך 45 יום נוספים הצדדים יצטרכו להשיב בכתב.  נקבע דיון נוסף של קדם משפט ליום 16.1.2014.


תביעת הנזיקין נגד הבנק וכונסי הנכסים:-

הדיון בבית המשפט המחוזי נקבע ליום 9.10.2013


עדכון 15.7.2013

    תביעה לפירוק שיתוף במלון:- 

      אתמול, ה- 14.7.2013 נערך דיון בבית משפט השלום באילת. 99% מבעלי הזכויות במלון מסכימים על הליך פירוק השיתוף. המחלוקות העיקריות והחשובות ביותר תהיינה אופן חלוקת התמורה בין בעלי הדירות, כאשר אנחנו עושים, ונמשיך לעשות, את כל הניתן כדי שבעלי הדירות יקבלו בסופו של דבר את המכסימום האפשרי.

בית המשפט קבע בסוף הדיון, שיתן את החלטתו בכתב ויודיע לצדדים.  נעדכן עם קבלת החלטת בית המשפט.

     תביעת הנזיקין נגד הבנק וכונסי הנכסים:- 

        היום, ה- 15.7.2013 היה קבוע לדיון בבית המשפט המחוזי הערעור שלנו כנגד הבנק וכונסי הנכסים מטעמו. מהות הדיון היה לקבוע אם ניתנת לנו הזכות להגיש את התביעות שלנו. בתחילת הדיון נציגי הבנק הודיעו שעורך הדין של הבנק אושפז, וביקשו לדחות את קיום הדיון. הדיון נדחה למועד אחר. כשנדע על המועד החדש, נודיע זאת.


        תביעת חברת הניהול דורטל:-

        בימים הקרובים יוגש לבית המשפט כתב ההגנה מטעמינו. בית המשפט קבע דיון לקדם משפט נוסף ליום 12.9.2013 שעה 10:00. עדכון  23.6.2013

היום נערך דיון בקדם משפט בתביעת חברת הניהול דורטל כנגד מרבית בעלי הדירות.

חברת דורטל (בפירוק), הפקידה את הערבות הבנקאית בסך 100,000 ש"ח, אחרי 60 היום שהוקצבו לה, אך הערבות התקבלה ונערך קדם המשפט.

לקראת קדם המשפט הגשנו בקשות לפרטים נוספים, אך השופטת החליטה שנגיש כתבי הגנה, ולאחר מכן נמשיך בבקשות השונות.

לכן נצטרך להגיש כתבי הגנה תוך 30 יום. במידת הצורך אהיה בקשר עם בעלי דירות ספציפיים,. גם בעלי דירות שסבורים שיש להם נתונים ספציפיים, מוזמנים להתקשר לעו"ד ברקן.


אנו מאחלים לכל בעלי הדירות חג עצמאות שמח.


עדכון 14.4.2013

                  תביעת חברת הניהול דורטל:-  התקבלה החלטה בתיק שקבעה שעל חברת דורטל להפקיד תוך 60 יום (לפני המועד של קדם המשפט הבא) את הסך של 100,000 ש"ח (מאה אלף ש"ח), כערובה להבטחת ההוצאות, אם דורטל תפסיד במשפט. בנוסף, השופטת קבעה כי: "היה והערובה לא תופקד תוך המועד שקבעתי, יידחו התביעות".

בהחלטה קבעה השופטת בין היתר כי: "עיון בכתבי התביעה מעלה כי סיכויי ההליך אינם גבוהים, בהתחשב בכך שהתובעת מבקשת לגלגל לפתחם של בעלי הסוויטות את הכשלון הכלכלי של עיסקה אליה נכנסה בעיניים פקוחות עוד ב- 1998 ואשר נכשלה כשנתיים לאחר מכן".  

לכן, לקראת הישיבה שנקבעה ל- 23.6.2013 נדע אם אכן חברת דורטל הפקידה את הערבון. אם היא תפקיד הערבון, נמשיך בקדם המשפט ובהליכי המשפט כפי שיתחייב.עדכון  19.3.2013

                   תביעת חברת הניהול דורטל:-  היום נערך דיון מקדמי ראשון בתביעת דורטל. הצגנו את טענות הסף שלנו, ובמיוחד את טענת ההתיישנות. בית במשפט קבע דיון מקדמי נוסף ל- 23.6.2013 ועד אז יחליט בטענות הסף שלנו. כשנקבל החלטה נפרסם אותה באתר זה.עדכון 20.12.2012

                  תביעת חברת הניהול דורטל: - מחברת דורטל.  בעלי דירות נוספים מקבלים תביעות. כל מי שמקבל כתב תביעה חייב להתגונן! כיוון שחברת דורטל מנצלת כל פירצה ומבקשת (ולפעמים זוכה) בפסק דין כנגד אלה שלא מתגוננים בזמן.


                תביעה לפירוק שיתוף של המלון:-  ההליכים המקדמיים מתקדמים בבית המשפט ונראה שההליך הבסיסי יתקדם יחסית די מהר.  הנושא העקרי המעניין אותנו יהיה חלוקת התמורה בין בעלי הדירות לבין כונסי הנכסים של הבנק. נושא זה סבוך משפטית ונעשה הכל כדי שבעלי הדירות יקבלו את התמורה המירבית.

                תביעת הנזיקין נגד הבנק וכונסי הנכסים:-   נקבע מועד לדיון בערעור שלנו לבית המשפט המחוזי ליום 15.7.2013.  אנו מאד מקווים שנזכה הדיון, דבר שיאפשר לנו להתחיל בתביעות הנזיקין שלנו כנגד הבנק וכונסי הנכסים.
               איחולי שנה טובה וגמר חתימה טובה והרבה בריאות לכל הלקוחות ובני המשפחה


עדכון 2.10.2012

       

תביעת חברת הניהול דורטל: -  בית משפט השלום בתל-אביב קיבל את בקשתנו ואיחד את הדיון בכל התיקים שהוגשו בבתי המשפט השונים בארץ. נקבע קדם משפט ליום 19.3.2013 בפני השופטת, סגן הנשיא נועה גרוסמן. בדיון זה נעלה את הטענות המקדמיות שלנו.

 

        תביעה לפירוק שיתוף של המלון:-  חברת "גפנים" אשר לפני כ- 4 שנים רכשה כ- 90 דירות, הגישה כנגד כל יתרת בעלי הדירות תביעה לפירוק שיתוף במלון. עו"ד ברקן שלח מכתבים ו/או הודעות מייל לכל בעלי הדירות המיוצגים על ידו עם הסבר על ההליך. רוב רובם של בעלי הדירות ביקשו שעו"ד ברקן ייצג אותם בהליך זה, שמצד אחד נותן "אור בקצה המנהרה" ומצד שני הינו מורכב ומסובך בנושא התגמול שכל בעל דירה יקבל. בהליך זה עו"ד ברקן פועל יחד ובצמוד עם משרדי עורכי הדין ברץ וטראוב.

 

        לכן, כל בעל דירה, שמשום מה לא קיבל מכתב ו/או מייל בנושא זה, מתבקש לפנות לעו"ד ברקן.

 

        תביעת הנזיקין נגד הבנק וכונסי הנכסים:- אנו ממתינים למועד הערעור שהוגש בשם 260 בעלי הדירות.

 

עדכון  2.8.2012

 

תביעת הנזיקין נגד הבנק וכונסי הנכסים:-  בהמשך לעדכון הקודם בנושא, הוגש ערעור בשם כל 260 בעלי הדירות לבית המשפט המחוזי בתל-אביב. אנו כעת ממתינים להחלטה בערעור.

 

        תביעת חברת הניהול דורטל: -  ההליכים לאיחוד הדיון בכל התיקים בבית משפט השלום בתל – אביב עדיין ממשיכים.

 

        פגרת בתי המשפט: - פגרת בתי המשפט תמשך עד תחילת ספטמבר.

 

עדכון 25.6.2012

 

תביעת הנזיקין נגד הבנק וכונסי הנכסים:- לאחר למעלה משנה ניתן פסק דין של בית משפט השלום בתל-אביב הקובע שהתביעות שהוגשו בשנת 2008 בשם רוכשי 260 דירות נדחו על הסף מחמת מעשה בית-דין. כלומר, ללא בירור ענייני של התביעות לגופן. זאת לאור הכרעת התביעות שהגישו עוזי פייס ואח' בשנת 2005. אנו שוקדים כעת על הכנת ערעור לבית המשפט המחוזי על פסק דין זה.

 

 

תביעת חברת הניהול דורטל: הצלחנו להעביר את כל התביעות מבתי המשפט השונים בארץ לבית משפט השלום בתל-אביב. הגשנו בקשה שכל התיקים יישמעו יחד בפני אותו שופט ובאותו מועד. ממתינים כעת להחלטת בית המשפט. לאחר ההחלטה נתחיל בהליכים המתחייבים.

 

 

עדכון  16.1.2012

 

        תביעת חברת הניהול דורטל:  בעלי דירות שלא דאגו להתגונן במועד – קיבלו פסקי דין נגדם !!!

סה"כ ידוע כרגע על כ- 10 בעלי דירות שקיבלו פסקי דין נגדם !!

 

הליך "ביטול פסק דין" הינו הליך מורכב, וחבל להכנס אליו, כשניתן להמנע ממנו.

 

לכן, כל אחד שקיבל את התביעה, חייב להתגונן מפניה!!

 

עדכון 23.12.2011

 

        תביעת חברת הניהול דורטל: כאמור בעדכון הקודם, מספר בעלי דירות, על אף פי שהוגשה בשמם בקשה מתאימה כבר ב- 1.12.2011, קיבלו פסקי דין כנגדם. עו"ד ברקן יפעל בכל הדרכים הנאותות לבטל פסקי דין אלה. כפי שכבר נאמר בעדכונים הקודמים, כל, או עיקר מטרתה של דורטל היא לגרום לבעלי הדירות להוצאות, כך שיסכימו להתפשר איתה. בעלי הדירות שלא פעלו כלל כדי להתגונן ויקבלו פסקי דין, העלות לגביהם תהיה גבוהה ביותר.

 

ידוע לפחות על שני בעלי דירות שלא ביקשו להיות מיוצגים ולא פעלו משפטית וקיבלו פסק דין נגדם. פסק הדין הינו בגובה של 89,000 ש"ח. (80,000 ש"ח סכום התביעה, 8,000 שכ"ט לעו"ד דורטל ו- 1,000 ש"ח הוצאות אגרה).

 

נודע לעו"ד ברקן ששני בעלי דירות בתביעה אחת, "נשברו" והסכימו "להתפשר" עם דורטל על סך של 16,000 ש"ח ביחד. אלה הם היחידים הידועים לעו"ד ברקן.

 

        מי שמקבל כתב תביעה חייב לפעול משפטית להגנתו, אחרת יקבל פסק דין נגדו!

 

 

עדכון 20.12.2011

 

        תביעת חברת הניהול דורטל: חברת הניהול דורטל (בפירוק) ממשיכה לשלוח כתבי תביעה לאנשים ב- 4 בתי משפט שונים (בינתיים). עכו, טבריה, דימונה ואילת.

 

כבר ב- 1.12.2011 הוגשה בקשה ראשונה, הכוללת את שמות כל בעלי הדירות שפנו עד אז לעו"ד ברקן, כולל מספר התיק ובית המשפט בו נתבעו, לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בתיק הפירוק של חברת דורטל. בבקשה נתבקש בית המשפט להורות למפרקת החברה ולעו"ד לבונטין הפועל בשמה, להגיש את התביעות רק בבימ"ש אחד, כפי שכתוב בהסכם הניהול. כמו כן להאריך את המועד עד ל 30 יום מיום סיום הגשת כתבי התביעה לצורך הגשת כתב הגנה אחד לכל הנתבעים. בנוסף נדרשו סעדים נוספים. ביהמ"ש קיבל את הבקשה והורה למפרקת ועו"ד לבונטין להגיב תוך 20 יום (דהיינו עד 21.12.2011).

 

בינתיים, עו"ד לבונטין, בניגוד לבקשה שהוגשה כאמור לביהמ"ש הגיש מספר בקשות למתן פסק דין כנגד בעלי דירות ששמותיהם היו רשומים בבקשה שהוגשה. עקב כך, הוגשה בקשה דחופה היום לבית המשפט, להורות לעו"ד לבונטין לחדול מהתנהגות זו.

 

מי שמקבל הודעה על פסק דין כנגדו, כשהוא כבר מיוצג ע"י עו"ד ברקן, מתבקש להודיע על כך מיידית.

 

בקשות נוספות יוגשו לביהמ"ש בהתאם, כדי לעמוד בכל דרישות החוק.

 

כפי שברור לנו מלכתחילה, המאבק הינו אם דורטל תגרום לנו להוצאות רבות, או שנצליח לחסום את ההוצאות למינימום ההכרחי.

 

נראה כעת בבירור, שמי שיתמהמה יתר על המידה, ולא יגיב בזמן וכראוי לכתב התביעה, ימצא עצמו עם פסק דין על 80,000 ש"ח בתוספת 8,000 ש"ח שכ"ט לעו"ד לבונטין ועוד 1,000 ש"ח לכיסוי אגרת ביהמ"ש. אלה הסכומים הנדרשים ע"י התובעת בבקשותיה למתן פסק דין.

 

        חג חנוכה שמח !

 

 

עדכון  16.12.2011

 

        תביעת חברת הניהול דורטל:  חברת הניהול דורטל (בפירוק) ממשיכה להגיש תביעות כנגד בעלי הדירות. מתברר שבנוסף לבתי המשפט בעכו, דימונה ואילת, הם התחילו להגיש גם תביעות בטבריה.

 

נראה שהמטרה של דורטל, היא לנסות ולגרום לבעלי הדירות להוצאות מאד גבוהות, כיוון וכל בעל דירה צריך (וחייב !!)  להתגונן. חברת הניהול מקווה, שעקב ההוצאות הגבוהות הצפויות, בעלי דירות יסכימו "להתפשר" (יסכימו להיות נסחטים) בסכומים קטנים ביחס לגובה סכום התביעה  שהם העמידו אותו על 80,000 ש"ח. ככל הידוע, סכום "הפשרה" המוצע ע"י דורטל הוא כ- 10,000 ש"ח לבעל דירה.

 

בכל מקרה, כל בעל דירה שמקבל את כתב התביעה חייב להתגונן, אחרת דורטל תקבל פסק דין נגדו !!!

 

מי שמבקש להיות מיוצג ע"י עו"ד ברקן, מתבקש מיידית להיות בקשר.

 

 

עדכון  11.12.2011

 

התביעה הראשית:-  עדיין אין החלטות מבית המשפט. אכן, עבר זמן רב, אולי רב מדי, אך לוח הזמנים הוא של בית המשפט. כשנקבל החלטה, נעדכן מייד.

 

        תביעת חברת הניהול דורטל:  בהמשך לדיווח הקודם, הוגשה בקשה ראשונה לבית המשפט מטעמם של רוכשי הדירות שביקשו שעו"ד ברקן ייצג אותם. בעלי דירות שקיבלו את התביעה מחברת הניהול דורטל ורוצים להיות מיוצגים, מתבקשים לפנות בדחיפות לעו"ד ברקן. בכל מקרה, מי שקיבל כתב תביעה חייב להתגונן אחרת הוא צפוי לפס"ד נגדו !!

 

 

        התראה מעירית אילת:-  בימים האחרונים התחילו להגיע התראות מעירית אילת לתשלום בסך של כ- 818 ש"ח. מבירורים שנעשו מתברר, שמדובר על עבודות גידור שעשתה עירית אילת עוד בשנת 2006. לכן, אין ברירה אלא לשלם סכום זה.

 

 

עדכון 21.11.2011

 

בכל ההליכים הנוגעים לתביעות של 260 בעלי הדירות אין עדיין החלטות של בית המשפט. כשנקבל החלטות, נעדכן מייד את האתר.

 

         

 

חברת הניהול דורטל אילת (1998) בע"מ (בפירוק) הגישה, לדבריה, תביעות כנגד כל בעלי הדירות (למעט "הסרבנים" – שלא חתמו על הסכם הניהול).

 

תביעה זו באה כיוון שהתביעה הקודמת שהגישה חברת הניהול בבוררות בפני השופט (בדימוס) אורי שטרוזמן, לא התבררה עקב התנגדויות שלנו, וחברת הניהול הפסידה בהליכים בבית המשפט המחוזי ובבית המשפט העליון לאכוף את הליך הבוררות עלינו.

 

התביעות הוגשו כנגד כל שתי דירות, כאשר סכום התביעה כנגד כל שתי דירות הינו 80,000 ש"ח (ביחד ולחוד). דהיינו, לכל אחת מהדירות ישנו סיכון של 80,000 ש"ח (אם אחת מהדירות לא תשלם), אך ביחד לא יותר מ- 80,000 ש"ח.

 

מעיון בכתב התביעה נראה שהתביעה איננה מבוססת, ולמעשה קנטרנית. ראשית, על פניו נראה שהתביעה התיישנה (עברו למעלה מ- 7 שנים מיום דרישת הסכומים, על פי כתב התביעה עצמו). בנוסף, חברת הניהול בחרה לתבוע בבתי משפט שונים בארץ (בינתיים ידוע על תביעות בעכו, בדימונה ובאילת). נראה שהמטרה שלהם היא לגרום להוצאות רבות ככל האפשר לבעלי הדירות בהגנה כנגד התביעות.

 

נראה על פניו שחברת הניהול מנסה את "שיטת מצליח". דהיינו, אולי חלק מבעלי הדירות יטעו ולא יתגוננו ואז יינתן כנגדם פסק דין, אולי חלק מבעלי הדירות "יתייאשו" מההליכים, ויהיו נכונים להגיע לפשרה עם חברת הניהול.

 

עו"ד ברקן, לאחר בדיקת האפשרויות במשך השבועיים האחרונים, מוכן לקחת על עצמו (הוא ישקול להסתייע בעו"ד נוספים), את ניהול ההגנה בתביעות אלה.

 

כל מי שקיבל את כתב התביעה, ומעוניין בייצוג של עו"ד ברקן, מתבקש ליצור קשר על פי הפרטים בראש דף זה, וזאת בהקדם האפשרי.

 

עדכון 29 מאי 2011

 

הרבה מאד זמן האתר לא עודכן מסיבה פשוטה אחת. עורכי הדין של הבנק וכונסי הנכסים, עושים שימוש באתר זה, ואפילו מעתיקים אותו ומסתמכים עליו בבקשות לבית המשפט. זאת על אף האזהרה בראש האתר המודגשת באדום.

 

בהמשך לעדכונים הקודמים, ולאחר התייעצויות רבות, החלטתי להעזר בעורכי דין אחרים לצורך המשך ההליכים המשפטיים. לצורך כך נתתי יפוי כח לשני משרדי עורכי דין לפעול בשמי ובמקומי בעבורכם.

 

משרדי עורכי הדין הם בראשות עוה"ד בני ברץ ועוה"ד רון טראוב.

 

בינתיים, הוגשו מטעמכם בקשות לתיקון כל 260 כתבי התביעה, באופן שצורפו נתבעים נוספים, הועלו טענות חדשות שהתגלו בשנים האחרונות, והוגשה בקשה לאחד את התביעות כך שיידונו בבית המשפט המחוזי.

 

הבנק וכונסי הנכסים הגישו תגובות שהם מתנגדים לכל הבקשות שלנו והוסיפו בקשה לדחות את התביעות שלנו על הסף. כמובן שהוגשה התנגדות מפורטת לבקשה זו.

 

הדיון בכל הבקשות אמור להתנהל בקרוב בבית המשפט השלום, וכנראה סוגיות "פרוצדורליות" אלה יגיעו גם לערעור. אני מעריך שנושאים אלה יוכרעו תוך חודשים (סביר שבפחות משנה).

 

רק כשיוכרעו כל הטענות "הפרוצדורליות", נדע אם וכיצד אנחנו ממשיכים בתביעות של כל 260 הדירות.

 

 

 

עדכון 3 ינואר 2011

 

                                שנה אזרחית טובה

                           לכל בעלי הדירות

 

עברה עלינו שנה מאד קשה וסבוכה. בכל אופן, תחושת הצדק והאמת שלנו הינה, שלא בעלי הדירות אשמים בנזק שנגרם לדירותיהם !

 

לכן, אנחנו משקיעים זמן רב, ומאמצים רבים, כדי לנסות ולצאת "מהבוץ" אליו הוכנסנו ע"י פסק הדין כנגד 3 הדירות הראשונות.

 

אנחנו עושים כל מאמץ כדי שהתביעה, של 260 בעלי הדירות, התלויה ועומדת בבית המשפט, תזכה למשפט הוגן וחדש.

 

בתחילת דצמבר 2010 ביקשנו מבית המשפט אורכה נוספת של 90 יום, כדי להערך "לתיקון כתב התביעה", כך שתתאים לנסיבות החדשות.

 

אנא, התאזרו בעוד קצת סבלנות. "השקט" באתר זה, איננו מבטא "שקט בפעילות". כאמור, הפעילות מאחורי הקלעים נמצאת בעיצומה.

 

בעתיד הקרוב, כשתעשה פעילות מול בית המשפט, נפרסם עדכון נוסף.

 

 

עדכון 8 ספטמבר 2010

 

                                        שנה  טובה

                        לכל בעלי הדירות

 

לאחר ההפסד בתביעה ומחיקת הערעור בנושא התביעה בשם 3 בעלי הדירות, נערכו בדיקות רבות מאד כדי להחליט כיצד להמשיך בתביעה, מבחינה משפטית, בשם כ- 260 בעלי הדירות האחרות.

 

כפי שידוע לכם היטב "על בשרכם", המצב המשפטי תמיד הינו סבוך ומורכב.

 

אין לנו כל ספק שפסיקת בית המשפט, על אף שיש לכבד אותה, הינה שגויה על פניה. הרי לא יתכן שמאז 2001, כשהמלון נסגר ע"י הבנק וכונסי הנכסים, שמנעו כל כניסה אליו, האחריות על הנזקים תהיה של כל בעלי הדירות.

 

לכן, אנחנו מתייעצים היטב, כדי להצליח בתביעה בשם כל 260 הדירות, שתביעותיהם הוגשו לבית המשפט.

 

כאמור, הנושא המשפטי סבוך, אך אנו מלאי תקווה, שהשנה החדשה תביא הצלחה במישור המשפטי, ו"שהצדק ייעשה" גם בבית המשפט.

 

כשהמהלכים המשפטיים ייעשו, נפרסם אותם באתר זה. המועד המשוער הינו בחודשיים הקרובים.

 

עדכון 2 יולי 2010

 

ההפסד שלנו עדיין צורב !

 

בכל אופן, לפני החלטה על הפסקת כל פעילות משפטית, החלטתי לחזור ולבדוק כל פינה וכל סדק משפטי.

 

הבדיקה בעיצומה.

 

תוך זמן קצר אסכם את המלצותי ואפרסם אותם כאן באתר.

 

אנא עקבו אחר הפרסומים באתר.

 

 

 

עדכון 16.6.2010

 

                                הפסדנו !!

 

היום נערך דיון בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בערעור שלנו על החלטת בית המשפט השלום. על אף כל המאמצים שלנו, השופטות היו "נעולות" מהרגע הראשון של הדיון, ולא הקשיבו למעשה לשום טיעון שלנו.

 

   בלית ברירה אנחנו נאלצים לקבל ולכבד את החלטות בית המשפט – גם כשאנחנו בטוחים שהצדק איתנו.

 

  בעקבות ההפסד הצורב, נשקול את המשך צעדינו, אם בכלל יש לנו אפשרות לפעול. לאחר שנבצע שיקול מעמיק, תפורסם באתר זה, כנראה לקראת תחילת החודש הבא, ההחלטה כיצד להמשיך.

 

לא נותר לנו, אלא להצטער צער רב, יחד עם כל בעלי הדירות, שזו התוצאה שהתקבלה.

 

 

עדכון 8.6.2010

 

        נושא א':- בשבוע הבא ב- 16.6.2010 בשעה 0900 יתקיים הדיון בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, רח' ויצמן 1,  בערעור שהגשנו כנגד פסה"ד של בית משפט השלום. הערעור יהיה בפני הרכב השופטות סגן נשיא אסתר קובו, סגן נשיא מיכל רובינשטיין והשופטת עפרה צ'רניאק

 

        בעלי הדירות מוזמנים להגיע ולהיות נוכחים בדיון זה ! !

 

        נושא ב':-  מתברר שעירית אילת שלחה לבעלי הדירות שני סוגי מכתבים. מכתב אחד הינו דרישה לתשלום של כ- 670 ש"ח, עליו דיווחתי בדיווח האחרון. מכתב שני הוא "דרישה לסילוק מטרד" – אחרת העיריה תנקוט בצעדים משפטיים. ברור לכולם שכל בעל דירה איננו מסוגל לסלק את המטרד של מלון פרוץ, עזוב והרוס. לכן נראה שמכתב זה בא כדי להכשיר את הקרקע לעיריה לבצע עבודות בעצמה ולחייב את בעלי הדירות בסכומים נוספים. כרגע, הנושא המרכזי שלנו הינו נושא א' לעיל, ונדחה את הטיפול בדרישות העיריה למועד מאוחר יותר.

 

עדכון 5.5.1010

 

בהמשך לעדכון לפני יומיים. העירייה החלה לשלוח הודעות חיוב בסך של 670 ש"ח לדירה, בגין "השתתפות בעבודות" שביצעה במלון. כגון סגירתו, נקיון סביבו וכו'. אכן, על פי החוק עלויות אלה חלות על בעלי הדירות. לכן, אפילו אם ניתן לערער על גובה החיוב לגבי כל דירה ספציפית, נראה שבמקרה זה עדיף להיות "חכם" ולא "צודק", ולהמנע מהשקעת מאמצים רבים כדי לזכות בהנחה של עשרות ש"ח או אפילו קצת יותר. לכן, מומלץ לבעלי הדירות לשלם חוב זה לעיריה. כל בעל דירה, אם הוא רוצה, יכול באופן אישי לערער על החיוב מול עיריית אילת.

 

עדכון  3.5.2010

 

מתברר שעיריית אילת עדיין לא השלימה עם פסה"ד הסופי והחלוט של בית המשפט המחוזי בבאר שבע שקבע שבעלי הדירות אינם חייבים בארנונה. על אף זאת ממשיכה העירייה במשלוח החשבונות, כולל עם הערה על התראה  שמודגשת באדום.

 

כמובן שאין להתייחס להודעות אלה של העירייה !

 

עדכון 22.3.2010

 

                                ערעור עירית אילת בנושא הארנונה נדחה

 

בית המשפט המחוזי בבאר שבע קבע, מפי כבוד הנשיא יוסף אלון, שערעור העיריה על קביעתה של וועדת הערר שאיננו חייבים בארנונה נדחה. המסקנה היא שאין עלינו חובת ארנונה.

 

נושא הארנונה עלה לראשונה בתחילת שנת 2006, כאשר עירית אילת דרשה מבעלי הדירות ארנונה החל משנת 2000. ההליכים היו ארוכים ומייגעים, אך בסוף הדרך הוחלט כאמור, שאיננו חייבים בארנונה.

 

כל הודעות העיריה לבעלי הדירות, בדבר חובות ארנונה, היו בלתי חוקיים במשך כל השנים.

 

נראה שנושא זה של חיוב בארנונה נמצא מאחורינו.

 

 

עדכון 14.2.2010

 

                            נקבע מועד לערעור בבית המשפט המחוזי

 

הערעור בבית המשפט המחוזי בתל אביב נקבע ליום 16 יוני 2010 בפני הרכב השופטות סגן נשיא אסתר קובו, סגן נשיא מיכל רובינשטיין והשופטת עפרה צ'רניאק. לעיון בזימון לערעור נא להקליק כאן.

 

הערעור הינו על פסק הדין של כבוד השופטת אלמגור מבית משפט השלום, אשר דחתה את התביעה לנזיקין שהוגשה על ידי 3 בעלי דירות. ההחלטה בערעור תהיה קרוב לוודאי סופית, ותחול כמעט בוודאות מלאה על כל בעלי הדירות שהגישו את התביעות ושילמו את האגרה המתאימה.

 

הבוררות בתביעת דורטל: - לאחר תגובותינו ובקשותינו בהליכים בבית המשפט המחוזי, נמחקה הבקשה של חברת דורטל לחייב את צדדי ג' ("הסרבנים") להתדיין בבוררות. כמו כן, נמחקה (ככל שידוע כעת), הדרישה להליך בוררות כנגד כל בעלי הדירות. לעיון בהחלטות המחיקה נא להקליק כאן.  עד מועד כתיבת הודעה זו, לא התקבלה תגובת חברת דורטל, ולכן נראה שהליך הבוררות נמחק. 

 

תביעות נפרדות של מספר בעלי דירות:-  בעלי דירות בודדים הגישו תביעות, למעשה זהות לתביעה שהגשנו, לבתי המשפט בתל אביב ואילת. לכתבי ההגנה של כונסי הנכסים ובנק לאומי צורפו תביעות (הודעות צד ג') כנגד בעלי הדירות. בינתיים לא הגשנו כתבי הגנה, כיוון שהצדדים ביקשו שהדיונים בתביעות שלהם יעוכבו עד לגמר הדיון בערעור שלנו. פסק הדין בערעור שלנו יחייב, קרוב לוודאי, גם את אותם בעלי דירות.

 

עדכון 11.1.2010

 

היום, ה- 11.1.2010 נערך דיון בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בערעור העיריה על החלטת ועדת הערר שקבעה שאיננו חייבים בארנונה. לעיון בפרוטוקול הדיון נא להקליק כאן.

פסק הדין צפוי להינתן בעוד כחודש ימים. עם קבלתו הוא יפורסם.

 

 

עדכון 11.12.2009

 

ארנונה – ערעור עיריה: העיריה באמצעות סגן ראש העיר מר אלי לנקרי ביקשו לקיים פגישה לצורך אפשרות הגעה לפשרה בנושא הארנונה. לכן נדחה הדיון בבית המשפט. נערכה פגישה ביום 7.12.2009, אך למעשה לא הוצגה כל הצעת פשרה רצינית מטעם העיריה. לכן, הדיון בערעור העיריה ייערך ביום 11.1.2010.

 

ערעור על פסה"ד שניתן בבימ"ש השלום: ברור לכולנו שהנושא המרכזי והחשוב ביותר הינו הערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי. התיק עדיין לא נקבע לדיון ועדיין איננו יודעים מי יהיו השופטים.

 

הבוררות בתביעת דורטל: כזכור, חברת דורטל מנסה לתבוע את בעלי הדירות בהליך בוררות. הגשנו התנגדות לכך בבית המשפט. בית המשפט נתן לצדדים זמן לנסות ולהגיע להבנות עד ה- 15.12.2009. מכיוון ולא הגענו לכל הסכמה, התבקש בית המשפט המחוזי בתל-אביב להמשיך בדיון בו ביקשנו לקבוע שהתביעה של חברת דורטל איננה ראויה להידון בהליך בוררות מסיבות רבות. עדיין לא נקבע מועד לדיון.

 

תביעה בבית המשפט בראשון לציון: שלושה בעלי דירות הגישו בזמנו תביעה כנגד בל"ל, באמצעות עו"ד אחר (דומה לתביעה שלנו), בבית משפט השלום בראשון לציון. בעקבות זאת הגיש הבנק הודעת צד ג' (שהינה למעשה תביעה לכל דבר וענין) כנגד בעלי הדירות. כלומר, הבנק טען שאם יחוייב, אזי מי שאחראים לנזקים הם בעלי הדירות עצמם. כעת החליטו אותם שלושת בעלי הדירות שהם מבקשים למחוק את התביעה כנגד הבנק. בהזדמנות זו גם תביעת הבנק כנגד בעלי הדירות נמחקה.

 

 

עדכון  19.10.2009

 

הוגש ערעור על פסק הדין בבית משפט השלום

 

הוגשה הודעת ערעור על פסק הדין של בית משפט השלום (כבוד השופטת אלמגור) לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בתיק ע"א 2220/09. הודעת הערעור הינה מפורטת וכוללת למעלה מ- 35 עמודים. בזאת התחיל הליך הערעור. עידכונים יועלו באתר זה, ככל שיהיו

 

ארנונה – ערעור העיריה: כאמור בדיווח הקודם, העיריה הגישה ערעור על החלטת ועדת הערר, שקבעה שאיננו חייבים בארנונה. הדיון המקדמי בערעור נערך ביום 18.10.09 בבית המשפט המחוזי בבאר-שבע. לעיון בפרוטוקול וההחלטה נא להקליק כאן.  נקבע שהדיון לגופו של הערעור יתקיים ביום 7.12.09, כאשר שני הצדדים צריכים להכין לקראת הדיון עיקרי טיעון ותיק מוצגים. גם הליך זה מתברר עדיין אינו סופי, ונצטרך להמתין עד להחלטה סופית של בית המשפט.

 

 

עדכון 26.8.2009

 

                                התקבל פסק דין של בית המשפט השלום

 

התקבל פסק הדין מפי כבוד השופטת שושנה אלמגור, סגנית נשיא, בתביעה שהגשנו בשם 3 בעלי דירות.

 

בפסק הדין נדחתה התביעה שהגשנו.

 

את פסק הדין עלינו ללמוד היטב, ולהחליט כיצד לערער עליו. על פניו פסק הדין איננו עושה צדק עם רוכשי הדירות. הטיעונים המשפטיים בהן השתמשה השופטת ניתנים כנראה גם לפירוש המחייב את כונסי הנכסים ובנק לאומי לישראל בכל הנזקים שנגרמו לבעלי הדירות, עקב השתלטותם על כל המלון.

 

כאמור, לאחר לימוד יסודי של פסק הדין, יוחלט האם וכיצד להגיש ערעור על פסק דין זה.

 

לעיון בפסק הדין נא להקליק כאן.

 

עדכון 27.7.2009

 

היום התקבל במשרדו של עו"ד ברקן ערעורה של עירית אילת כנגד החלטת ועדת הערר לעניני הארנונה. הערעור הוגש ביום 22.7.09,  45 יום לאחר שהעיריה טוענת שקיבלה את החלטת ועדת הערר. לעיון בהודעת הערעור של העיריה נא להקליק כאן. כמובן שנעשה את כל המתבקש כדי להתגונן כנגד ערעור זה.

 

עדכון 26.7.2009

 

בינתיים אין עדכונים מהותיים, כיוון שעדיין אנחנו ממתינים לפסק הדין של כבוד השופטת, סגנית נשיא שושנה אלמגור.  מתברר שהנתבעים (הבנק) לא שילם את כל האגרה לבית המשפט, וקיבל אורכה לשלם עד ה- 1.8.2009. להחלטת בית המשפט נא להקליק כאן.

 

בנוגע לעירית אילת, העיריה "כנראה עקב טעות מחשב" (אם איננו רוצים לייחס לה התנהגות שונה), ממשיכה לשלוח הודעות תשלום, על אף החלטת ועדת הערר שאיננו חייבים דבר לעיריה. כדי שהדברים יהיו ברורים לחלוטין שלח עו"ד ברקן מכתב בנושא לראש העיר אילת. לעיון במכתב נא להקליק כאן.

 

במקביל, כיוון שבהחלטת ועדת הערר טענותינו התקבלו במלואן, אך העיריה לא חוייבה בהוצאותינו, הגיש עו"ד ברקן ערעור בנושא זה בלבד לבית המשפט לענינים מנהליים בבאר- שבע. לצפיה בערעור נא להקליד כאן.  בית המשפט קבע את הדיון לתחילת ספטמבר.

 

לגבי "נסיון הבוררות" של חברת הניהול דורטל, סוכם שהדיון בבית המשפט אם יש או אין סמכות לניהול בוררות, יידון במהלך דצמבר 2009.

 

כמו כן, הדיונים בתביעת הבנק נגד כל בעלי הדירות (כהודעת צד ג'), בתביעה שהוגשה כנגד הבנק באילת ע"י בעל דירה, נדחו גם הם למועד אחר.

 

לסיכום עדכון זה:- אנחנו ממתינים לפסק הדין בבית משפט השלום בתל-אביב.

 

 

עדכון 8.6.2009

 

                        ועדת הערר של עירית אילת קיבלה את הערר של רוכשי דירות הנופש

 

היום התקבלה החלטת וועדת הערר בארנונה, שקיבלה את הערר שהגשנו כנגד החיוב בארנונה. לעיון בהחלטת וועדת הערר נא להקליק כאן.

 

ועדת הערר קיבלה למעשה את כל הטענות שהעלינו כנגד נסיונות העיריה לחייב אותנו בתשלומי הארנונה.

 

וועדת הערר קיבלה את הטיעונים שלנו, לאחר שהטיעונים התבססו על מסמכים רבים שהוצגו בפני הוועדה.

 

אנו מקווים שנושא הארנונה נמצא מאחורינו.

 

תביעת הנזיקין של 3 הדירות:-  אנחנו ממתינים לפסק הדין של כבוד השופטת, סגנית נשיא, שושנה אלמגור.

 

לאחר שהגשנו את הסיכומים מטעמינו, הוגשו הסיכומים מטעם הנתבעים בל"ל וכונסי הנכסים. סיכומים אלה, לטענתנו, הסתמכו על הרבה מאוד "אסמכתאות כביכול". דבר זה עלול היה לגרום, לקורא הסיכומים, לטעות ולחשוב שהאמור בסיכומים מתבסס על "אסמכתאות או ראיות קבילות. לכן, נאלץ עו"ד ברקן להגיש בקשה נפרדת למחיקת סעיפים רבים מתוך סיכומי הנתבעים. לאחר תגובות ותשובות של שני הצדדים קבעה כבוד השופטת, שתיתן את החלטתה בבקשה זו במסגרת פסק הדין.

 

לכן, כעת אנו ממתינים לפסק הדין. כמובן, לכשינתן פסק הדין, הדבר יובא לידיעת כל התובעים שמיוצגים על ידי עו"ד ברקן.

 

התביעה בבוררות של חברת דורטל:-  אין חדש בנושא זה, פרט לכך שהדיון בבית המשפט המחוזי נקבע ליום 1.7.2009.

 

תביעות שכנגד כל בעלי הדירות בהליכים אחרים:-  אין למעשה חדש בנושא זה. המשך ההליכים יהיה כנראה לאחר הפגרה של בתי המשפט, כלומר אחרי ספטמבר 2009. בינתיים אנחנו ממתינים כאמור לפסק הדין שינתן ע"י כבוד השופטת אלמגור, שישפיע גם על הליכים אלה.

 

 

 

עדכון 1.2.2009

 

במהלך החודשים האחרונים היתה פעילות די עניפה בהליכים שונים הנוגעים לנושאים שונים הקשורים למלון. להלן עדכון קצר:

 

תביעת הנזיקין של 3 הדירות:- הסיכומים מטעמנו הוגשו זה מכבר. בימים הקרובים צפויים להגיע סיכומי בל"ל והכונסים, לאחר שביקשו אורכה עקב שירותו במילואים של עו"ד דולב. לאחר מכן, תוך כשבועיים, נגיש את תגובתנו לסיכומיהם. אז נמתין לפסק הדין של כבוד השופטת שושנה אלמגור. פסק הדין צפוי להנתן בערך בחודש אפריל.

 

התביעה בבוררות של חברת דורטל:- הוגשו בקשות שונות לבתי המשפט ע"י חברת דורטל, בהן היא מבקשת אורכה של 24 חודש לניהול הליכי הבוררות וכן סמכות לצרף את "הסרבנים" להליך הבוררות, על אף שהם לא חתמו על "שטר הבוררות" שהינו חלק מהסכם הניהול עם דורטל.

 

מצידנו הגשנו את תגובותינו לבקשות דורטל, וכן בקשה לבטל את כל הליכי הבוררות, עקב הטענה שאין סמכות לדון בתביעת דורטל בהליך בוררות מטעמים רבים ושונים.

 

הדיון בכל הבקשות נקבע בבית המשפט המחוזי בת"א ליום 15.6.2009. בינתיים הליך הבוררות נעצר על פי החלטת הבורר, השופט (בדימוס) אורי שטרוזמן.

 

תביעות שכנגד כל בעלי הדירות בהליכים אחרים:-  מספר קטן ביותר של בעלי דירות החליטו להגיש תביעות, דומות בעקרון לתביעה שאנחנו הגשנו, כנגד בל"ל וכונסי הנכסים, אך בבתי משפט אחרים (ראשל"צ, ת"א ואילת).

 

בכל התביעות הנ"ל, הגישו בל"ל והכונסים תביעות בהודעות צד ג', ותביעות שכנגד, כנגד כל בעלי הדירות.

 

בכל ההליכים, פרט להליך באילת, הוסכם שההליכים יוקפאו, עד לקבלת פסק הדין בתיק העיקרי שלנו, ע"י כבוד השופטת אלמגור.

 

בהליך באילת, התובעת ויולט בן ששון, ע"י עורך הדין שלה, מעוניינת לקדם את הליך התביעה, בלי קשר לתיק העיקרי שלנו. לכן בשבועות הקרובים יוגש כתב ההגנה על ידינו כנגד הודעת צג ג' שהגישו בל"ל כנגד כל בעלי הדירות. ישיבה ראשונה באילת נקבעה ל- 15.3.2009.

 

ערר על חיוב בארנונה בעיריית אילת:-  לאחר עיכובים של למעלה משנתיים וחצי, החליטה עיריית אילת לקיים את הערר שהגשנו כנגד מנהל הארנונה באילת, על החיוב בארנונה. הדיון התקיים ביום 27.1.2009 באילת בנוכחות מספר בעלי דירות. בישיבה זו הציג והגיש עו"ד ברקן מסמכים רבים לוועדת הערר עם סיכום טענותיו. המשך הדיון נדחה למועד אחר, שעדיין לא נקבע. בינתיים העיריה אמורה להגיב על טיעוני עו"ד ברקן. בנושא זה יינתנו עדכונים לאחר קבלת תגובת מנהל הארנונה למסמכים שהוגשו.

 

 

 

                        (בהמשך האתר ישנם עידכונים בנוגע לעיריית אילת ותביעת הנזיקין)

 

תביעה בבוררות של חברת הניהול דורטל

 

עדכון 19.9.2008

 

כפי שידוע לכם, חברת הניהול דורטל הגישה תביעה בבוררות נגד כל בעלי הדירות.

 

חובה על חברת הניהול, לשלוח את כתב התביעה ואת הזימון לישיבת הבוררות הראשונה במכתב רשום עם אישור מסירה לכל אחד מבעלי הדירות.

 

עו"ד ברקן פעל כמתחייב, ובינתיים הגיש אך ורק "טענות סף" שעיקרן שלילת סמכות הבורר לדון בתביעה זו.

 

נערכה ישיבה ראשונית ביום 12.9.2008, ובו הועלו טענות סף נוספות, מעבר לאלה שהועברו לבורר, השופט (בדימוס) אורי שטרוזמן.

 

אתמול, ה- 18.9.2008, הודיע הבורר את החלטותיו העיקריות, שמהותן, שהוא קיבל את הטענה שכל אלה שלא חתמו על הסכם דורטל, "הסרבנים", אינם בסמכותו. לכן, גם התביעה כנגדם וגם הודעת צד ג' כנגדם לא תתברר בהליך בוררות, אלא אם כן יוגש "ערעור" על החלטה זו לבית המשפט ע"י החברות היזמיות, או ע"י חברת דורטל.

 

כמו כן חוייבה חברת דורטל לשאת בכל הוצאות הבוררות, עד קבלת פסק הבורר. כדי שדורטל תוכל לשלם הוצאות אלה, אם יהיה לה מי שיממן אותן, עדיין תצטרך לפנות לקבל אישור מבית המשפט.

 

בנוסף, שוקל עו"ד ברקן להגיש "ערעור" על החלטות אחרות של הבורר, כאשר הטענה המרכזית הינה שהבורר חסר סמכות לדון בבוררות זו.

 

הטיעונים לחוסר סמכות אינם פשוטים, והדיון בבית המשפט עשוי להיות אינטנסיבי.

 

בינתיים, בעלי הדירות שקיבלו את כתב התביעה ו/או הזימון לבוררות, מחוייבים להגיש כתב הגנה תוך 21 יום. בעלי הדירות שמיוצגים ע"י עו"ד ברקן פטורים מהגשת כתב הגנה, כיוון שעו"ד ברקן יפעל בשמם.

 

את החלטת הבורר המפורטת ניתן להוריד כאן.

 

 

 

 

הדיונים בבית המשפט התחילו

 

עדכון  5.6.2008

 

                        הדיונים בבית המשפט בתביעת 3 הדירות הסתיימו.

 

היום הסתיימו החקירות שכנגד שערכנו לכל עדי ההגנה של הבנק וכונסי הנכסים.

 

אנחנו נכנסים כעת לשלב הסיכומים בכתב.  סדר הסיכומים הוא שאנחנו מסכמים תחילה, לאחר מכן הכונסים והבנק מסכמים, ולבסוף יש לנו הזכות להגיב על הסיכומים שלהם בקצרה.

 

בית המשפט קבע שכל הסיכומים יסתיימו עד 1.1.2009.

 

לאחר הגשת כל הסיכומים, יתו בית המשפט את פסק דינו.

 

 

בהזדמנות זו אני מבקש להודות לאותם רוכשי דירות שטרחו והגיעו לישיבות בית המשפט. נוכחותם היתה חשובה.

 

 

        עדכונים נוספים: - התביעה שהוגשה בשם רוכשי הדירות נמצאת בבית המשפט. כונסי הנכסים והבנק הגישו כתב הגנה, דומה מאד לכתב ההגנה שלהם בתביעה של 3 הדירות.

 

        כפי שזכור לכם, עורכי הדין של הבנק והכונסים איימו עלינו בעבר, שיגישו "תביעות שכנגד בסכומי עתק", כנראה מתוך תקווה שרבים מרוכשי הדירות יימנעו מהגשת התביעה. כעת, כנראה כדי "לעמוד במילה שלהם", ידוע שהם אכן מתכוונים להגיש תביעות שכנגד. התביעות עדיין לא התקבלו, אך נטפל בהם לאחר שיוגשו לנו.

 

        התביעה של דורטל בבוררות:- ההליך בינתיים תקוע, כאשר ישנן בינתיים בקשות של כונסי הנכסים (שגם הם נתבעים), להפסיק את הליך הבוררות. בינתיים אנחנו ממתינים.

 

        הארנונה מול עיריית אילת:- כפי שלכולכם ידוע, הערר שהגשנו לפני כשנתיים, עדיין תלוי ועומד, ועיריית אילת איננה מזדרזת לכנס את וועדת הערר. בקשות התשלום שאתם מקבלים מעיריית אילת, אינן חוקיות, כל זמן שאין החלטה שיפוטית סופית בעניין הארנונה.

 

        סוף "תקופת הניהול":­-  על פי סעיף 5 להסכם הניהול המקורי עליו חתמתם, תקופת הניהול היתה ל- 10 שנים עם הארכה אוטומטית ל- 10 שנים נוספות. בנוסף, סעיף זה איפשר להודיע על סיום תקופת הניהול במצבים שונים. כיוון שהתנאים המאפשרים הודעה בשם רוכשי הדירות על סיום תקופת הניהול התקיימו, הודיע עו"ד ברקן לכונס הנכסים, על סיום תקופת הניהול. עותק מההודעה הוגש גם לבית המשפט. ההסכמים גם הגדירו את המצב המשפטי, כשמסתיימת תקופת הניהול.

 

        סיכום:-  אנא, המשיכו להתעדכן באתר זה. כשתהיה התקדמות בנושא כלשהו, אפרסם זאת באתר זה.

 

 

עדכון 2.6.2008

 

היום נערך דיון נוסף בבית המשפט בו נחקר חקירה נגדית עו"ד אמיר דולב, שהינו כונס הנכסים מטעם הבנק מאז 2001 ועד היום.

 

לנתבעים, הבנק והכונסים, נותר עוד עד אחד, איבגי, שהיה קצין הבטחון של המלון בשנים 1998 ו- 1999.

 

חקירתו הנגדית נקבעה ליום חמישי הקרוב, 5.6.2008 בשעה 10:00 בבית משפט השלום בת"א, בפני כבוד השופטת אלמגור.

 

רוכשי הדירות מוזמנים ומתבקשים להגיע לישיבה זו של ביהמ"ש השלום בת"א, בשעה 1000 באולם של כבוד השופטת אלמגור.

 

בישיבה זו נראה ששלב ההוכחות במשפט מסתיים.

 

 

עדכון  29.5.2008

 

אתמול, ה- 28.5.2008 נערך דיון בבית המשפט, בו נחקרו חקירה נגדית ע"י עו"ד ברקן העדים מטעם הבנק וכונסי הנכסים: חיים סלמי - שהיה מנכ"ל המלון, דוד פתאל – הבעלים שר רשת פתאל, ורחל סגל – שהעידה מטעם הבנק.

 

ביום שני, ה-  2.6.2008 יתקיים כנראה הדיון האחרון בתיק זה.  במועד זה ייחקר עו"ד אמיר דולב – כונס הנכסים, בחקירה נגדית ע"י עו"ד ברקן.

 

רוכשי הדירות מוזמנים ומתבקשים להגיע לישיבה זו של ביהמ"ש השלום בת"א, בשעה 0900 באולם של כבוד השופטת אלמגור.

 

 

עדכון  3.4.2008

 

בנושא תביעת דורטל:- עו"ד ברקן נמצא בקשר עם עוה"ד של חברת דורטל ועם כבוד הבורר. עו"ד ברקן מבקש לקבל מעוה"ד של דורטל, את רשימת רוכשי הדירות להם נעשתה מסירה כדין של כתב התביעה.  פתרון נושא זה, כמו פתרון נושא סמכותו של כבוד הבורר לדון בתביעה זו, עשוי לקחת זמן ניכר. רק לאחר מכן יוגש כתב ההגנה בשם רוכשי הדירות שמסרו יפוי כח לעו"ד ברקן. יש לציין כי עוה"ד של הבנק הודיע לעו"ד ברקן כי הוא הגיש לבורר כתב תביעה בהודעת צד ג' כנגד כ- 30 בעלי הדירות כפי שעשה בתביעה שלנו של 3 הדירות הראשונות.

 

בנושא תביעת 4 בעלי דירות בבית המשפט בראשון לציון:- 4 בעלי דירות החליטו לתבוע בעצמם, תביעה למעשה זהה לשלנו, בבית משפט השלום בראשון לציון. במסגרת תביעה זו הגיש הבנק תביעה בהודעת צד ג' כנגד 30 בעלי הדירות, כפי שעשה בתביעה שלנו. הוגשה בקשה להתלות (לעכב) את הדיון עד להחלטה בתיק שלנו.

 

בנושא הגשת התביעה ע"י כ- 260 רוכשי הדירות:- הוגשה בקשה לבית המשפט לאחד את הדיון בכל התיקים האלה, ובית המשפט נענה לבקשה זו.

עוה"ד של הבנק ביקש אורכה כדי להגיש את כתב ההגנה שלו – ואנחנו הסכמנו לכך, כיוון וממילא כתב ההגנה יהיה למעשה זהה לכתב ההגנה בתיק הנוכחי.

כמו כן נראה, שמאחר והבנק "איים" על כל בעלי הדירות, שמי שיתבע את הבנק – הבנק יגיש תביעה שכנגד בסכומי עתק,- אזי כנראה יוגשו תביעות שכנגד ע"י הבנק, כדי לפחות לנסות ולהראות ש"האיום היה אמיתי".

לכשיוגש כתב ההגנה, עם או בלי התביעות שכנגד, תצא הודעה בנפרד.

 

דוחות כספיים של בל"ל:- בימים אלה התפרסמו הדוחות הכספיים של בל"ל לשנת 2007. בבאור 18 לדו"ח, בסעיף (ט) (1) י' גילה בנק שבינואר השנה הוגשו כנגדו התביעות שלנו, וכי סה"כ התביעות עומד על סך של למעלה מ- 288 מליון ש"ח. לעיון בבאור 18 לדוחות הכספיים של בל"ל נא להקליק כאן.

 

 

עדכון 19.3.2008

 

בתאריך 5 מרץ 2008 נערך יום דיונים ארוך בבית המשפט בו סיימנו את חקירתו הנגדית של עו"ד אלזם.

 

ימי הוכחות נוספים מתוכננים ל:  28.5.08,   2.6.08  ו-  3.6.08. בעלי הדירות מוזמנים להגיע לדיונים שיתקיימו בבית משפט השלום בת"א החל מהשעה 0900 בפני כבוד השופטת שושנה אלמגור.

 

במיוחד נותר לנו לחקור נגדית את עו"ד דולב ואת גב' רחל סגל, שהינה מנהלת בבנק לאומי וטיפלה במשך השנים בכל הקשור והכרוך בפרוייקט דורטל סול.

אנו מקווים שאז יסתיימו ההוכחות, ונעבור לסיכומים ולמתן פסק דין.

 

        עדכון בנושא עירית אילת: - עירית אילת ממשיכה לשלוח דרישות תשלום. לדעתנו, דרישות אלה אינן חוקיות. בכל מקרה, הערר שהגשנו לוועדת הערר בעירית אילת עדיין ממתינה לתאריך לדיון בערר. העיריה, מטעמיה היא, איננה מכנסת את ועדת הערר בעניננו כבר כשנתיים. בלית ברירה נמשיך להמתין.

 

        עדכון בנושא תביעת דורטל:- עו"ד ברקן נמצא בקשר עם עו"ד לבונטין (עו"ד דורטל), ובמידת הצורך עם השופט (בדימוס) שטרוזמן, שחברת דורטל מבקשת לקיים בפניו את התובענה, במסגרת בוררות. הנושא בכללותו, גם חלקו הפרוצדורלי, מורכב, ומטופל ע"י עו"ד ברקן.

 

עדכון 22.2.2008

 

בתאריך 13 פברואר נערך יום דיונים שלם בבית המשפט. ביום זה נחקר עו"ד מאיר אלזם ארוכות על תצהירי העדות הראשית שהגיש לבית המשפט.  החקירה הנגדית על ידינו לא הסתיימה, וכבוד השופטת אלמגור הוסיפה לנו יום הוכחות נוסף ליום  5 מרץ 2008, כדי לנסות ולסיים את חקירתו של עו"ד אלזם.

 

כל רוכשי הדירות מוזמנים להגיע לבית המשפט ליום דיונים זה. הדיון יהיה בבית משפט השלום בתל-אביב, רח' ויצמן 1, באולם של כבוד השופטת אלמגור, ביום 5.3.2008 החל משעה 0900.

 

ימי הוכחות נוספים מתוכננים ל:  28.5.08,   2.6.08  ו-  3.6.08.  אנו מקווים שאז יסתיימו ההוכחות, ונעבור לסיכומים ולמתן פסק דין.

 

        תביעה בבית משפט השלום בראשון לציון:-  מספר קטן של רוכשי דירות (הבעלים של 4 דירות) בחרו להגיש את תביעתם כנגד בל"ל והחברות שבכינוס בבית משפט השלום בראשון לציון. זאת בנפרד מהתביעות של- 260 התביעות שהוגשו לבית משפט השלום בתל-אביב. במסגרת כתב ההגנה של בל"ל, הם הגישו הודעת צד ג' (תביעה) כנגד כ- 30 בעלי דירות. טענת בל"ל הינה, שאם בל"ל יחוייב בתביעה, אזי מי שצריך לשלם הם אותם בעלי 30 דירות. למעשה זו חזרה מדוייקת של בל"ל על הודעת צד ג' שהגישו נגד אותם בעלי דירות בתיק המתנהל כעת בבית משפט השלום בתל-אביב.

 

        איומי בל"ל:- עורכי הדין של בל"ל חזרו ואמרו שיגישו תביעות שכנגד "בסכומי עתק", כנגד כל מי שיעז לתבוע את הבנק. כשהבנק יגיש את כתב ההגנה שלו בתביעה של ה- 260 בעלי דירות, נדע טוב יותר מה בדיוק בל"ל רוצה לתבוע מאת בעלי הדירות.

 

        תביעת דורטל:- עו"ד ברקן מטפל בכל אלה שמסרו לידיו יפוי כח לפעול בשמם בתיק זה. בינתיים עו"ד ברקן נמצא בקשר עם עוה"ד של דורטל, כדי לברר מי קיבל באופן פורמלי את כתב התביעה, כך שכתב ההגנה יוגש כראוי. נדווח על התפתחויות.

 

 

עדכון 14.1.2008

 

בתאריך 30.12.2007 נערך דיון ארוך יחסית בבית המשפט בו התחילו להחקר עדי הבנק וכונסי הנכסים בחקירה נגדית על ידינו.

 

ביום 13.2.2008 נקבע יום דיונים ארוך נוסף בו ייחקרו בחקירה נגדית עדים נוספים של הנתבעים.

 

בכדי להבטיח את סיום החקירות הנגדיות שלנו (שמן הסתם יהיו ארוכות וממצות), נקבעו טנטטיבית עוד 3 ימי דיונים לחודש מאי, כך שבמועד זה בבטחון די רב יסתיימו כל העדויות בבית המשפט. ההליך הצפוי הוא שכל צד יצטרך לסכם בכתב ואז בית המשפט יתן פסק דין. הליך זה צפוי להסתיים בערך לקראת סוף השנה.

 

בינתיים, ביום 3.1.2008 הוגשו כ- 260 תביעות בשם רוכשי הדירות לבית המשפט. התביעות הוגשו כמתוכנן, וביום 13.1.2008 , לאחר הכנת הניירת הדרושה, התביעות נמסרו לעורכי הדין של הבנק וכונסי הנכסים.

 

        סכומי התביעות הם כדלקמן:  תביעת דירה A הינה בגובה  1,350,000 ש"ח.

                                                תביעת דירה B הינה בגובה  935,000    ש"ח.

                                                תביעת דירה C הינה בגובה  787,000    ש"ח.   

 

        כתבי התביעה בעקרון דומים לכתב התביעה של 3 הדירות הראשונות, כשהם כוללים את השינויים המתבקשים.

 

לעיון בכתב התביעה שהוגש נא נא להקליק כאן.

 

 

עדכון בנושא תביעת דורטל:-  במשך השבועיים האחרונים אסף וערך עו"ד ברקן חומר רב שישמש כהגנה כנגד תביעת חברת דורטל. בינתיים, מי שקיבל מסירה כדין של כתב התביעה, מתבקש לפעול על פי הדין כדי להתגונן מפני תביעה זו.

 

                                        עו"ד ברקן החל את הפעילות בנושא תביעת דורטל.

 

 

עדכון  21.12.2007

 

השבוע, בימים 17 ו- 18 לדצמבר, התקיימו ישיבות בבית המשפט, (בתביעת 3 הדירות הראשונות) בה נחקרו חקירה נגדית כל העדים מטעמנו. החקירות היו ארוכות, מפורטות וממצות.

 

ביום ראשון ה- 30.12.2007 יתקיים דיון הוכחות נוסף, בו אחד מכונסי הנכסים יחקר על ידינו חקירה נגדית על תצהיריו. כנראה שייחקרו עדים נוספים מטעם הבנק. הדיון יערך בפני כבוד השופטת שושנה אלמגור בבית משפט השלום בתל – אביב. הדיון יתחיל בשעה 0900. דיון הוכחות נוסף (ואולי אחרון) מתוכנן ליום 13.2.2008

 

מכיוון ומועד תחילת ההתיישנות של התביעות שלנו עומד להתחיל בסוף החודש, עו"ד ברקן נמצא בהכנות האחרונות להגשת התביעות. כל מי שחושב שהוא לא נכלל ברשימת התובעים, מתבקש ליצור קשר מיידי עם עו"ד ברקן כדי להבטיח את השתתפותו בתביעה !!

 

 

 

עדכון 11.12.2007

 

בשבוע הבא, בימים שני ושלישי  17 ו- 18 בדצמבר, מתקיימים דיוני הוכחות בתיק העיקרי שלנו (תביעת 3 הדירות הראשונות). הדיונים יהיו בבית משפט השלום בתל-אביב, ברח' ויצמן 1, אצל השופטת שושנה אלמגור. הדיונים יתחילו בשעה 0900 וימשכו ככל הנראה מספר שעות.  דיון נוסף מתוכנן ליום 30.12.2007 בשעה 0900.

 

כל בעלי הדירות, שמתכוונים לתבוע, מוזמנים להגיע ולהפגין נוכחות. כולם מתבקשים לא להפריע במהלך הדיונים, ולכבד באופן מלא את בית המשפט.

 

מכיוון ומועד תחילת ההתיישנות של התביעות שלנו עומד להתחיל בסוף החודש, עו"ד ברקן נמצא בהכנות האחרונות להגשת התביעות. כל מי שחושב שהוא לא נכלל ברשימת התובעים, מתבקש ליצור קשר מיידי עם עו"ד ברקן כדי להבטיח את השתתפותו בתביעה !!

 

 

 

עדכונים בקשר לתביעת דורטל:

 

 

תביעת חברת הניהול דורטל

 

עדכון  21.12.2007

 

מיד בתחילןת ינואר מתכוון עו"ד ברקן להתחיל להכין את התגובה הראשונה בנושא תביעת דורטל. אלה שעדיין לא הגיבו למכתבו של עו"ד ברקן, מתבקשים להגיב עליו בהקדם.

 

עדכון  9.11.2007

 

עו"ד ברקן הצליח לבצע מספר פעולות משפטיות מקדמיות בהקשר לתביעת חברת הניהול דורטל.

 

עו"ד ברקן מתכוון לשלוח בימים הקרובים לכל אחד מבעלי הדירות מכתב עם פרטים לגבי תביעה זו.

 

מי שלא יקבל מכתב מעו"ד ברקן עד ליום ששי ה- 16.11.2007, מתבקש ליצור קשר על פי הפרטים בראש אתר זה

 

 

עדכון 4.11.2007          תביעת חברת הניהול דורטל

 

בשבוע האחרון הוגשה תביעה כנגד כל רוכשי הדירות על ידי חברת הניהול דורטל אילת (1998) בע"מ (בפירוק וכינוס נכסים). "התובעת". התובעת מתכוונת לנהל את התביעה בבוררות, על פי סעיף הבוררות שמופיע בהסכם הניהול שרוכשי הדירות חתמו עם דורטל.

 

התביעה נמסרה במסירה אישית לרבים מרוכשי הדירות, וכנראה בזמן הקרוב תמסר לכל רוכשי הדירות.

 

בכתב התביעה צויין שנדרשת הגשת כתב הגנה תוך 30 יום, דהיינו עד סוף חודש נובמבר.

 

רבים מרוכשי הדירות שקיבלו את התביעה מבקשים שעו"ד ברקן ינהל את ההגנה כנגד תביעה זו.

 

כמעט כל אלה שהתקשרו לעו"ד ברקן כועסים, זועמים ומתוסכלים מעצם התביעה ובמיוחד ממועדה!

 

לפני קבלת החלטה סופית האם לטפל בהגנה כנגד תביעה זו, ובאיזה תנאים, מתכוון עו"ד ברקן לפעול בפעולות משפטיות מקדמיות, שעשויות להמשך מספר ימים.

 

לכן, הנכם מתבקשים להתעדכן באתר זה כמעט מדי יום ביומו, בכדי להשאר מעודכנים.

 

 

 

 

עדכון 12.8.2007

 

רוכשי הדירות מתבקשים לשקול בכובד ראש את האמור במכתבו של עו"ד ברקן מיום 10.7.2007. את ההחלטה מתבקש כל רוכש דירת לשלוח בהקדם האפשרי לעו"ד ברקן בפקס, דוא"ל או במכתב, על פי הפרטים שבכותרת אתר זה. לנוחיותכם, רצ"ב טופס ההחלטה. להדפסתו נא להקליק כאן.

 

עדכון  12.8.2007

 

בנק לאומי לישראל וכונסי הנכסים, באמצעות עורכי דינם החלו במסע הפחדה כנגד עו"ד ברקן, כנראה כדי להרתיעו מלהגיש את התביעה בשם רוכשי הדירות בסכום הנזקים שנגרמו לרוכשי הדירות. עורכי הדין של הבנק והכונסים, קיבלו כנראה עותק ממכתבו של עו"ד ברקן מיום 10.7.2007, בו פורט המצב המשפטי והעובדתי בנוגע למלון, והכוונה להגיש תביעה לפני תום שנה זו. בעקבות כך פנו עורכי דין אלה בשיחת טלפון מתלהמת לעו"ד ברקן ולאחר מכן במכתב מפורט, המלא טענות כנגד עו"ד ברקן ואיומים כנגד רוכשי הדירות, וכן טענות שעו"ד ברקן כביכול איננו נוהג כראוי עם רוכשי הדירות. (שימו לב: עורכי הדין של הבנק מתערבים ביחסים שבין עו"ד ללקוח ! ).

 

עקב השתלחויותיהם של עורכי הדין של בל"ל וכונסי הנכסים בעו"ד ברקן, וכן בשל איומיהם  כנגד רוכשי הדירות, והכל כנראה במטרה להשפיע על רוכשי הדירות, או חלקם, שלא לתבוע את הבנק וכונסי הנכסים בגין הנזקים שגרמו, החליט עו"ד ברקן להגיש כנגד עורכי דין אלה תלונה ללשכת עורכי הדין. תלונה זו הינה מפורטת, ולעיון בה ניתן להקליק כאן.

 

 

27.7.2007            הודעה חשובה מאד  !

 

מי שלא קיבל מכתב מעו"ד ברקן לאחרונה, מתבקש להתקשר לעו"ד ברקן בהקדם האפשרי. פרטי ההתקשרות נמצאים בראש אתר זה.

 

 

הודעה חשובה    !!!

 

עו"ד ברקן מתכוון לפנות בתקופה הקרובה לכל אחד מרוכשי הדירות. לכן, מי שסבור שלעו"ד ברקן אין את הנתונים העדכניים של הטלפון, הכתובת או הכתובת האלקטרונית, מתבקש לעדכן בדחיפות את עו"ד ברקן.

 

דרישת ארנונה מאי 2007

 

בימים אלה עיריית אילת שלחה לרוכשי הדירות דרישת ארנונה על סך שמעל 30,000 ש"ח.

 

הערר שהוגש ביום 29.5.2006 לוועדת הערר שליד עיריית אילת, בשם רוכשי הדירות שמסרו יפוי כח לעו"ד ברקן ושילמו את שכה"ט בגובה 1,000 ש"ח, עדיין תלוי ועומד וממתין לקביעת מועד. עד להחלטה סופית בכל הליכי הערר, אסור על פי החוק לעיריית אילת להוציא את דרישות התשלום שהיא מוציאה.

 

הערה חשובה!

 

במהלך החודשים הקרובים כדאי ומומלץ לעיין באתר זה מדי פעם (לפחות פעם בשבועיים), כיוון שצפויות הודעות חשובות הנוגעות לכלל רוכשי הדירות.

 

רוכשי הדירות מתבקשים לעדכן את עו"ד ברקן, בדואר אלקטרוני, בפקס או בטלפון על כל שינוי בכתובתם או בטלפון שלהם!!

 

עדכון 29 מרץ 2007 בנושא תביעת הנזיקין

 

היום נערך הדיון האחרון בקדם המשפט. במסגרתו הודו ראשי בנק לאומי כי תוכנם של מכתבים רבים שנשלחו אליהם, שכללו התראות על הנזקים המתמשכים במלון, היה בידיעתם.

 

בנוסף, הוגש כתב תביעה מתוקן, שבו התביעה בגין דירה ממוצעת עומדת על כסך של 200,000 דולר. לעיון בכתב התביעה המתוקן הקלק כאן.

 

כמו כן נקבעו מועדים להוכחות בתאריכים 17.12.2007 ו- 18.12.2007, כאשר מוקצבות לנו כ- 7 שעות בכל יום דיונים. אנו מקווים שביומיים אלה תסתיים שמיעת הראיות.

 

לעיון בפרוטוקול וההחלטה הקלק כאן.

 

עדכון 27 פברואר 2007 בנושא תביעת הנזיקין

 

היום נערך דיון בקדם משפט במסגרתו ניתנה החלטה המחייבת את הנתבעים לגלות את המסמכים ה"חסויים" לטענתם בנוגע למו"מ למכירת הרכוש המשועבד ומינוי חברת ניהול. לעיון בהחלטה הקלק כאן.

 

נקבע קדם משפט נוסף ליום 29.3.2007. לעיון בפרוטוקול הדיון הקלק כאן.

 

עדכון 7 ינואר 2007 בנושא עיריית אילת

 

העירייה החלה במשלוח הוראות תשלום לשנת 2007. התשלום הינו דו חודשי עם אפשרות לתשלום שנתי מראש.

 

בינתיים אנו ממתינים לקביעת מועד לשמיעת הערר שהגשנו. מועד עדיין לא נקבע.

 

עד להחלטה בערר, מומלץ שלא לשלם את תשלומי הארנונה, כיוון ואנו כופרים בעצם החבות שלנו לשלם ארנונה.

 

 

עדכון 7 ינואר 2007 בנושא תביעת הנזיקין

 

על פי החלטת בית המשפט מיום 18.10.2006 הוגשו תצהירי עדות ראשית מצידנו במצורף לחוות דעת שמאי על הנזקים שנגרמו לרוכשי הדירות. הוגשה גם בקשה לזימון עדים נוספים שעדותם עשוייה להיות נחוצה.

 

על פי החלטת בית המשפט הנ"ל, על הנתבעים להגיש את כל תצהירי העדות הראשית שלהם עד ל- 25.2.2007, כאשר ליום 27.2.2007 נקבעה ישיבת קדם משפט כדי לקבוע את הליך שמיעת הראיות.

 

עדכון 5 אוקטובר 2006

 

בימים אלה העירייה התחילה במשלוח "דרישה לתשלום חוב" הכוללת "התראה" בסך כולל של

כ- 27,309 ש"ח.

 

בשלב זה, בו אנו ממתינים לקביעת מועד לשמיעת הערר שהגשנו לוועדת הערר, אין להתייחס להודעות התראה אלה.

 

רצ"ב מכתב ממשרדו של עו"ד נימצוביץ המייצג את העירייה והמודיע במפורש: "אנא ראה במכתבי ההתראה אשר נשלחו אל מרשיך כבטלים". לעיון במכתב הקלק כאן.

 

 

עדכון 8 ספטמבר 2006:

 

בהמשך למכתב שנשלח לראש עיריית אילת ביום 23.8.06 (ראה עדכון 23.8.06) התקבלה תשובה מראש העיר ביום 3.9.06. לעיון במכתבו הקלק כאן.

 

בעקבות מכתבו של ראש העיר נשלחה אליו תגובת עו"ד ברקן. לעיון במכתב לראש העיר מיום 5.9.06 הקלק כאן.

 

רוכשי הדירות החלו לקבל בימים האחרונים הודעות תשלום ארנונה בגין החודשים ספטמבר ואוקטובר 2006 בסך של כ- 490 ש"ח וכן "דרישה לתשלום חוב" בסך של כ- 26,600 ש"ח. אין לשלם בגין דרישות אלה בשלב זה עד הכרעה סופית בערר שהוגש בשם כל אלה שהגישו ערר בעצמם או באמצעות עו"ד. הנחיה זו איננה מתייחסת לאלה שלא חתמו על יפוי כח.

 

עדכון 23 אוגוסט 2006:

 

בימים האחרונים מספר ניכר של רוכשי דירות קיבלו מכתב מעו"ד אבי נימצוביץ, המייצג את עיריית אילת, המתריע על כוונתו למכור את הדירה באילת עקב חוב בתשלום ארנונה בסך של למעלה מ- 26,000 ש"ח. לעיון בדוגמא של מכתב התראה כזה הקלק כאן.

 

עקב מכתב דרישה זה, שלדעת עו"ד ברקן איננו חוקי, נשלח מכתב לראש עיריית אילת, למנהל הארנונה ולעו"ד נימצוביץ. לעיון במכתב הקלק כאן.

 

עדכון 9 יולי 2006:

 

ביום 6.7.06 פורסמה כתבה בעיתון "חדשות" על גידור המלון. לצפיה בכתבה הקלק כאן.

 

עדכון 7 יולי 2006:

 

היום התפרסמה כתבה במוסף ידיעות – אילת על אטימת המלון ע"י העירייה. לצפיה בכתבה הקלק כאן.

 

עדכון 6 יולי 2006:

 

התקבלה היום תשובת מנהל הארנונה לערר שהוגש ע"י עו"ד ברקן בשם המיוצגים על ידו. לצפיה בתשובת מנהל הארנונה הקלק כאן.

 

 

עדכון 4 יולי 2006:

 

נשלח מכתב לראש עיריית אילת כתגובה ל-"דרישה לתשלום חוב" בהתראה.  לצפיה הקלק כאן.

 

 

עדכון 3 יולי 2006:

 

עיריית אילת שלחה "חשבון לתשלום ארנונה לחודשים 07-08/2006"  וכן שלחה "דרישה לתשלום חוב" בהתראה. (בסך כולל של כ- 25,670 ש"ח).

 

אנחנו ממשיכים לטפל בנושא זה מול עיריית אילת וועדת הערר רק בשם אלה ששלחו יפוי כח !

 

 

עדכון 2 יולי 2006: כתבה על שריפה במלון

 

בתאריך 2 יולי פורסמה ב- YNet כתבה על 10 הצתות במלון. לצפיה בכתבה הקלק כאן.

 

                                                                                       

עדכון "מעניין ציבורית" 9 יוני 2006

 

התפרסמה היום (9.6.2006) בידיעות אחרונות, בעמ' 20 של המוסף לשבת כתבה של מרדכי גילת על המצב "הקפקאי" במלון. לעיון בכתבה הקלק כאן.

 

 

עדכון 29 מאי 2006

 

היום נשלח לועדת ערר לעניני ארנונה בעיריית אילת ערר על החלטת מנהל הארנונה. לעיון בהודעה על הגשת הערר הקלק כאן.

 

 

עדכון 23 מאי 2006

 

היום נשלחה תשובה ליועצת המשפטית לעירייה למכתבה מיום 9.5.06. לעיון במכתב התשובה הקלק כאן.

 

היום נשלח מכתב דרישה למנהל הארנונה בעיריית אילת לגילוי ועיון במסמכים שונים, לקראת הגשת ערר על דחיית ההשגה על ידו. לעיון במכתב הדרישה לגילוי ועיון במסמכים הקלק כאן.

 

בתחילת חודש יוני יוגש ערר רק בשם כל אלה שמסרו יפוי כח לעו"ד ברקן !

 

שימו לב:-  מי שטרם שלח יפוי כח, או שטרם שילם את שכר הטרחה בגין הטיפול מול עיריית אילת – עלול למצוא עצמו חייב בתשלומים לעירייה! !

 

 

עדכון 15 מאי 2006

 

היועצת המשפטית של העירייה שלחה מכתב ביום 9.5.06 ובו היא דורשת מעורך הדין ברקן: "אבקשך להבהיר זהות מרשיך ולהמציא ייפוי כח מתאים", וזאת כדי שהעירייה: "שנוכל לתת התייחסות נאותה לפנייתך". לעיון במכתב העיריה הקלק כאן.

 

תשובה מפורטת לעירייה תשלח בימים הקרובים.

 

שימו לב:-  מי שטרם שלח יפוי כח, או שטרם שילם את שכר הטרחה בגין הטיפול מול עיריית אילת – עלול למצוא עצמו חייב בתשלומים לעירייה! !

 

רוכשי הדירות שעדיין לא חתמו על יפוי כח לעוה"ד לפעול עבורם יכולים לעשות זאת כאן.

 

עדכון  10  מאי 2006

 

הודעות העירייה שהוגדרו כ""התראה" עלולות להחשב "כדרישה" על פי פקודת המיסים (גביה). לכן נשלח היום מכתב לעירייה ש"התראה" זו איננה חוקית. לעיון במכתב שנשלח לעירייה הקלק כאן.

 

לעיון בפקודת המסים (גביה) הקלק כאן.

 

לעיון באכרזת המסים (גביה) הקלק כאן.

 

שימו לב:-  מי שטרם שלח יפוי כח, או שטרם שילם את שכר הטרחה בגין הטיפול מול עיריית אילת – עלול למצוא עצמו חייב בתשלומים לעירייה! !

 

רוכשי הדירות שעדיין לא חתמו על יפוי כח לעוה"ד לפעול עבורם יכולים לעשות זאת כאן.

 

 

עדכון  8  מאי  2006

 

התקבל מכתב מיום 1.5.06 ממנהל הארנונה בעיריית אילת. לעיון במכתב הקלק כאן.

 

רוכשי הדירות החלו לקבל הודעות חיוב בארנונה לחודשים מאי ויוני 2006. כמו כן החלו להתקבל "התראות" בגין חובות ארנונה בסכומים שמעל 24,000 ש"ח.

 

בתגובה למכתב העירייה ולדרישות התשלום נשלח היום מכתב תשובה למנהל הארנונה. לעיון במכתב הקלק כאן.

 

שימו לב:-  מי שטרם שלח יפוי כח, או שטרם שילם את שכר הטרחה בגין הטיפול מול עיריית אילת – עלול למצוא עצמו חייב בתשלומים לעירייה! !

 

רוכשי הדירות שעדיין לא חתמו על יפוי כח לעוה"ד לפעול עבורם יכולים לעשות זאת כאן.

 

 

עדכון 1 מאי 2006:

 

בתאריך 30.4.2006 הוגשה לוועדת הערר שליד עיריית אילת "בקשה לאחד עררים". במסגרתה הוגש, למען הזהירות, ערר על דחיית ההשגות. לעיון בבקשה הקלק כאן.

 

 

תזכורת: - מי שטרם שלח יפוי כח, או שטרם שילם את שכר הטרחה בגין הטיפול מול עיריית אילת – עלול למצוא עצמו חייב בתשלומים לעירייה!

 

 

 

עדכון 20 אפריל 2006:

 

נשלחה ביום 18.4.06 השלמת השגה לעיריית אילת. לעיון הקלק כאן.

 

בהמשך לעדכון מיום 2.4.06 כונס הנכסים ענה על מכתב דרישתנו שיטול על עצמו את כל הטיפול מול העיריה. לעיון בתשובת הכונס מיום 6.4.06 הקלק כאן.

 

נשלח מכתב ביום 18.4.06 ליועצת המשפטית של עיריית אילת בנוגע לדרישה לסלק מפגע תברואתי. לעיון הקלק כאן.

 

 תזכורת: - מי שטרם שלח יפוי כח, או שטרם שילם את שכר הטרחה בגין הטיפול מול עיריית אילת – עלול למצוא עצמו חייב בתשלומים לעירייה!

 

רוכשי הדירות שעדיין לא חתמו על יפוי כח לעוה"ד לפעול עבורם יכולים לעשות זאת כאן.

 

 

עדכון לתאריך 4 אפריל 2006:

 

היום נשלחה השגה למנהל הארנונה בעירית אילת בשם כל רוכשי הדירות שהמציאו יפוי כח לעו"ד ברקן. לצפיה בעותק מההשגה הקלק כאן.

 

רוכשי הדירות שטרם שלחו יפוי כח, יכולים להדפיס את יפוי הכח הנמצא בהמשך, לחתום עליו ולשלחו לעו"ד ברקן בדאר.

 

כפי שנקבע בעדכונים הקודמים, רוכשי הדירות מתבקשים לשלוח המחאה ע"ס 1,000 ש"ח (הכולל כבר מע"מ) לעו"ד ברקן בגין שכ"ט לטיפול בכל הנושאים מול עיריית אילת. חשבונית תשלח חזרה לכל רוכש.

 

עדכון מטעם הוועד ליום 2 אפריל 2006:

 

וועד הדיירים שלח חוזר עדכון בדאר לכל רוכשי הדירות. הוועד ביקש שעותק מהחוזר יפורסם באתר זה. לצפיה בעדכון הוועד הקלק כאן.

 

לצפיה בתשובה לראש עיריית אילת מיום 20.3.06 בנוגע לדרישה לסילוק מפגע הקלק כאן.

 

לצפיה במכתב דרישה מכונס הנכסים מיום 2.4.06 ליטול על עצמו את כל הטיפול מול עיריית אילת הקלק כאן.

 

עדכונים קודמים:

 

 

בהמשך לשיתוף פעולה מלא בין עו"ד ברקן לבין הוועד, החליט הוועד, פה אחד, להעביר לעו"ד מוטי ברקן, באופן מרוכז, את כל הטיפול מול עיריית אילת בכל נושאי הדרישה לתשלום ארנונה, תשלום בגין מים, ודרישה בגין הסרת מטרדים. דרישות אלה של העירייה הגיעו כבר לסכומים של מעל 23,000 ש"ח בעבור כל דירה. לאחר מו"מ בין הוועד לעו"ד ברקן סוכם ששכר הטרחה בגין כל הטיפול עד סיום כל ההליכים מול עיריית אילת יעמוד על סך של 859 ש"ח בתוספת מע"מ, דהיינו סך כולל של 1,000 ש"ח לכל דירה. סכום זה מהווה הנחה של מעל 50% מהתעריף המינימלי המומלץ של לשכת עורכי הדין.

 

רוכשי הדירות יכולים לשלוח את התשלום ישירות לעו"ד ברקן לכתובת: רח' הבנים 12, כפר סירקין 49935. חשבונית תשלח בדאר חוזר.

 

עו"ד ברקן יכול לייצג אך ורק את רוכשי הדירות שחתמו לו על ייפוי כח. מי שטרם חתם על ייפוי כח, ומעוניין בייצוג, יכול להוריד את טופס יפוי הכח כאן מהאתר ולשלוח אותו חתום לעו"ד ברקן בדאר.

 

בינתיים הצליח עו"ד ברקן לעכב את החובה לשלם בפועל את התשלומים הנדרשים ע"י העירייה, כך שהסיכון לגבייה על ידי עיקולים פחתה למעשה לחלוטין, עד להחלטות סופיות בהליכים המשפטיים בהם נוקט עו"ד ברקן.

 

 

 

עדכון ראשוני חשוב בנוגע לחיוב הארנונה.

 

רצ"ב חוות דעת ראשונית. לצפיה הקלק כאן.

 

 

רוכשי הדירות שעדיין לא חתמו על יפוי כח לעוה"ד לפעול עבורם יכולים לעשות זאת כאן.

 

 

עדכונים בהקשר לתביעת הנזיקין:

 

לצפיה במכתב עדכון לרוכשי הדירות מיום 14.6.05 הקלק כאן.

 

לצפיה בהחלטת בית המשפט לגילוי מסמכים וכו' וקביעת מועד קדם משפט הקלק כאן.

 

לצפיה בכתב התביעה הקלק כאן.

 

לצפיה בכתב הגנה של החברות, כונסי הנכסים ובל"ל הקלק כאן.

 

לצפיה בכתב הגנה של המפרק הקלק כאן.

 

לצפיה בבקשת הכינוס המקורית שהוגשה ע"י בל"ל הקלק כאן.

 

לצפיה בכתב התשובה על נספחיו הקלק כאן.

 

לצפיה בפרוטוקול והחלטת לויט מ- 5-11-98 הקלק כאן

 

לצפיה בהודעת בית המשפט על קדם משפט הקלק כאן

 

לצפיה בכתב התשובה המתוקן הקלק כאן

 

לאחר מו"מ החלטנו למחוק את התביעה נגד המפרק עו"ד מלכיאלי. להחלטה הקלק כאן

 

לצפיה בבקשה שהגשנו להתיר בעתיד הגשת תביעות בשם כל הרוכשים הקלק כאן

 

לצפיה בהחלטת בית המשפט שלא קיבלה הבקשה להגיש תביעות בעתיד הקלק כאן

 

לצפיה בבקשת הנתבעים לדחיית התביעה על הסף הקלק כאן

 

לצפיה בתגובת התובעים לבקשה לדחיית התביעה על הסף הקלק כאן

 

לצפיה בבקשת התובעים לפרטיס נוספים לכתב הגנת הנתבעים הקלק כאן

 

לצפיה בפרוטוקול הדיון בקדם המשפט מיום 11.10.2005 הקלק כאן

 

לצפיה בהחלטת בית המשפט הדוחה בקשת הנתבעים למחיקה על הסף הקלק כאן

 

לצפיה בבקשת הנתבעים לרשות ערעור על החלטת הדחייה של הבקשה למחיקה על הסף הקלק כאן

 

לצפיה בפרוטוקול והחלטה בקדם משפט מיום 3.1.2006 הקלק כאן

 

לצפיה בהחלטת בית המשפט המחוזי שדחתה את בקשת הנתבעים לערער על דחיית בקשתם לסלק התביעה על הסף הקלק כאן.

 

לצפיה בבקשת הנתבעים לרשות ערעור בבית המשפט העליון הקלק כאן.

 

לצפיה בפרוטוקול הדיון בקדם משפט מיום 13.6.2006 הקלק כאן.

 

לצפיה בבקשה לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים הקלק כאן.

 

לצפיה בהחלטה המחייבת המשיבים לגלות ולאפשר עיון במסמכים ספציפיים הקלק כאן.

 

לצפיה בהחלטה המחייבת התובעים להוסיף ולהשיב על שאלון הקלק כאן.

 

לצפיה בפרוטוקול הדיון מיום 18.10.06 הקלק כאן.

 

לצפיה בהחלטת בית המשפט העליון בבקשת רשות ערעור של הנתבעים הקלק כאן.

 

לצפיה בהחלטה המחייבת הנתבעים לגלות מסמכים חסויים הקלק כאן.

 

לצפיה בפרוטוקול הדיון מיום 27.2.07 הקלק כאן.

 

לצפיה בפרוטוקול הדיון מיום  29.3.07 הקלק כאן.

 

לצפיה בכתב התביעה המתוקן 1 הקלק כאן.

 

לצפיה בכתב ההגנה המתוקן הקלק כאן.

 

הקבצים בחלקם הם בפורמט pdf. לצורך צפיה יש צורך בתוכנת צפיה מותקנת. במידה והתוכנה איננה מותקנת, ניתן להורידה ולהתקינה ללא תשלום מכאן.